Kommunornitologerna i nv Skåne

Välkommen att ta kontakt med kommunornitologen i din kommun.

Bjuv

Kurt Månsson, 070-545 95 60, kurtafmansson(a)gmail.com

Båstad

Mats Ljunggren, 073-065 63 96, mlj(a)bjarenet.com

Helsingborg

Peter Svensson, 070-813 41 45, peter.134171(a)telia.com

Höganäs

Jan-Åke Persson, 072-714 52 15, jan.ake.persson(a)telia.com

Åstorp

Håkan Karlsson, 070-616 85 52, hlg.karlsson(a)gmail.com

Ängelholm

Lars Hallbeck, 070–666 77 81, larshallbeck(a)telia.com

 

Kommunornitologer finns i regionens samtliga 33 kommuner och verksamheten samordnas av Skånes Ornitologiska Förening (SkOF). Genom kommunornitologerna erbjuds kommunerna i Skåne en kontaktperson för att stärka arbetet vad det gäller frågor som rör det lokala fågellivet.

Kommunornitologen håller sig ajour med förenings- och fågellivet i den egna kommunen och upprätthåller naturliga, ömsesidiga kontaktvägar mellan SkOF och den egna lokala ornitologiska föreningen.

Det är KOF som utser kommunornitologerna i Nordvästskåne.