Allerum/Nellåkra

Publicerad av Thomas Wallin den

Medelstor våtmark som anlades i början av 2000-talet i utkant av blandskog.

Hitta hit

Från Allerums kyrka finns det 2 alternativ:
Alternativ 1 utgår du från kyrkan och färdas Allerums kyrkväg mot Kulla-Gunnarstorp. Efter ca 1,7 kilometer finns en skogsväg som löper i västlig riktning. Vägen är belägen strax innan viadukten under väg 111 och du promenerar grusvägen in till våtmarken som ligger på höger sida om vägen. Promenaden tar ca 12 minuter.

Alternativ 2 då kör du också Allerums kyrkväg men tar av höger mot Döshult. När du kommer in i skogen finns det en grusväg som går in vänster i skogen. Just där skogen löper in är det ett större kalhygge på vänster sida och vägen är försedd med bom. Promenaden ner till våtmarken tar ca 7 minuter och våtmarken ligger på vänster sida av vägen.

Parkera
I båda färdalternativen parkerar du så att vägen kan brukas av ägaren. Det är inte tillåtet att parkera mitt för bommen. Det finns möjlighet att parkera på sidan av vägen.

Åka kollektivt
Lämpligast är att via buss 219 kliva av vid Kulla-Gunnarstorps slott och gå grusvägen mot “Kulla silo”. Det är ca 1 kilometer ner till våtmarken.
Till Skånetrafiken

Bra obsplatser
Vid det lilla pumphuset jämte våtmarken har du god överblick över området. Gå dock försiktigt fram till pumphuset då det är risk att du annars skrämmer iväg rastande fåglar.

Vilka fåglar kan man se?
Under våren 2009 sågs 2 ägretthägrar under några dagar. Tillfälligt har vadare såsom, spovsnäppa, kärrsnäppa, gluttsnäppa och grönbena anträffats. Även fältpiplärka finns noterad. Häckande fåglar är sothöna och gräsand och i skogen närmast våtmarken häckar sannolikt törnskata.

Tillgänglighet
Tillgängligheten är god via de utmärkta grusvägar som finns till våtmarken.

Bra att veta
Besöks sällan av skådare så det finns förmodligen mer att finna vid tätare besök!

Senaste obsar
Se vad som har rapporterats från lokalen (hämtas från Artportalen).


Text: Thomas Svanberg
Foto: Christer Strid

Kategorier: Lokaler