Allerums mosse

Publicerad av Thomas Wallin den

Öster om väg 111 mot Höganäs – i höjd med Laröd – ligger naturreservatet Allerums mosse. En numera ganska tätvuxen björkkärrdunge som kanske i första hand är känd för att hysa den mycket sällsynta sumpviolen.

Hitta hit

Från Christinelundsvägen tar du in till höger på Östra Farnarevägen och efter ca 500 meter ligger ”mossen” på vänster sidan av grusvägen.

Parkera
Möjlighet till parkering finns framme vid mossen.

Åka kollektivt
Med lokaltrafiken kan du ta regionalbuss 220 som stannar vid hållplatsen Laröd Östra som ligger precis vid avfarten mot Östra Farmarvägen.
Till Skånetrafiken

Bra obsplatser
Några utmärkande obsplatser finns det inte utan området lämpar bäst att bege sig in på de få stigar som delvis genomkorsar lokalen, stanna till, lyssna och upptäcka. Några föreslagna stopp finns markerade på kartan.

Om du fortsätter några hundra fram och in på Annelundsvägen, kan du stanna till vid den lilla dammen. Härifrån kan du spana ut över beteshagarna.

Vilka fåglar kan man se?
Många av våra vanliga sångare kan man iaktta här. Lokalen brukar hysa flera näktergalar och med lite tur kan du också få chansen att höra sommargylling. Även flera av våra hackspettarter finns det möjlighet att se, t.ex. mindre hackspett.

Bland rovfågelsarterna finns det goda möjligheter att räkna in en fem-sex arter som regelbundet förekommande.

Under sträcktid brukar man kunna se gott om ärlor, piplärkor, buskskvättor som gärna stanna upp ett tag för att proviantera i hagarna. Blir det en blöt vår bildas det ofta inbjudande vattenytor som drar till sig en del vadare; brushane, grönbena skogssnäppa m.fl.

För dig som är intresserad av växter är området också en tillgång för ett besök. Inte bara för sumpviolen skull utan även för kunna se många andra växter, t.ex. svärdslilja, kärrsilja, älgört, blåtåtel, frossört, strandklo, vattenmåra mm.

Tillgänglighet
”Mossen” i sig är kanske inte den mest lättströvade området, men håller du dig till stigarna går det ganska bra att ta sig fram. En smal spång in till mossen gör det dock besvärligt att ta sig fram för rörelsehindrade. Ska du leta efter sumpviolen är ett par stövlarna på fötterna i regel ett måste.

Bra att veta
Området är ett naturreservat.

Senaste obsar
Se vad som har rapporterats från lokalen (hämtas från Artportalen).


Text: Christer Strid
Foto: Christer Strid

Kategorier: Lokaler