Annelunds våtmark

Publicerad av webbgruppen den

En för många ganska okänd våtmark, strax norr om Helsingborg, intill väg 111 och inte allt för långt ifrån den mera bekanta lokalen Allerums mosse. Tyvärr har våtmarken under de senast åren tenderat att ”tappat visst värde” ur ornitologisk synpunkt. Detta beroende på avsaknad av betesdrift, men även viss störning förekommer från nyanlagda bostadsfastigheter i angränsande område samt grönsaksodlingar strax söder om. Lokalen är dock fortfarande väl värd att besöka.

Ett besök kan även rekommenderas för dig som är intresserad av fjärilar och sländor.

Hitta hit

Det finns lite olika alternativ att ta sig till lokalen. Företrädesvis per cykel eller till fots.

Alternativ 1: Om du tar dig ut från Helsingborg mot Allerum, tag ner till vänster precis innan Annelunds gård. Det går sedan en smal grusväg runt gården västerut mot våtmarken.

Alternativ 2: (kanske lite utmanande eftersom du måste korsa väg 111) är att ta dig fram på den södra sidan, korsa 111:an och sedan via en grusväg ner mot energiskogen som finns strax intill våtmarken. Detta alternativ når du via en smal ridväg via G:a Kungshults gård och Jarls ridhus.

Alternativ 3: ett alternativ där du letar dig österut från lokalen Allerums mosse och följer Annelundsvägen mot våtmarken. Ett gott alternativ eftersom du samtidigt kan passa på att besöka mossen.

Parkera
Det är problem att ta sig dit med bil. Lämpligast är att cykla eller ta sig dit till fots. Om du kommer med bil skulle jag förslå parkering vid Allerums mosse och sedan en promenad på ett par km öster ut mot våtmarken.

Åka kollektivt
Lokalbuss 3 passerar förbi Annelunds gård (hållplats Allerums mosseväg) på väg ut från Helsingborg mot Allerum.

Du kan även välja linje 6 till Mariastaden, hoppa av vid ändstationen Kungshult och sedan ta dig vidare till fots via cykelvägen mot Allerum (alternativ 1) eller enligt alternativ 2 ovan.
Till Skånetrafiken

Bra obsplatser
Svårt att få en bra överblick eftersom man inte på något ställe i närheten kommer tillräckligt högt upp för att kunna spana av området. Södra sidan kan man lämpligen stanna till precis där energiskogen slutar. På norra sidan kan man stanna till på Annelundsvägen, med stopp precis vid beteshagarna eller vid betongröret.

Vilka fåglar kan man se?
Tidvis en god sträcklokal för småfågel och inte minst för rovfåglar då man kan få del av det sträck som följer ledlinjen inre Skälderviken-Svedberga kulle-Hittarps rev alternativ Pålsjö och vidare över mot Danmark.

Här ses tex häckare som gråhakedopping, smådopping och grågås. Bland sångare förekommer upp mot 10-talet arter regelbundet. I rovfågelväg ses glada, ormvråk, brun kärrhök, tornfalk m.fl. En rastlokal för änder, t.ex. kricka och enstaka årtor.

Under vår och höst stannar en del vadare till. Grönbena, skogssnäppa, brushane är några av de arter som kan observeras.

2013 var lokalen även tillhåll för en spelande rördrom under några dagar. För några år sedan även övernattningslokal för den kända större skrikörnen “Thön”.

Tillgänglighet
Tillgängligheten är god via de utmärkta grusvägarna om du kommer till fots eller med cykel.

Bra att veta
Delar av området är i “privat ägo” vilket gör att rörelsemöjligheten in i våtmarken är starkt begränsad! Här bedrivs även viltuppfödning och “jakthundskola” vilket innebär att området kan vara avlyst vid enstaka tillfällen.

Senaste obsar
Se vad som har rapporterats från lokalen (hämtas från Artportalen).


Text: Christer Strid
Foto: Christer Strid

Kategorier: Lokaler