Åvarp Hallabäcken

Publicerad av Thomas Wallin den

Ett omväxlande landskap på åskanten. Enefälad, gamla betesmarker i Båvs hagar, öppna marker i Vegeådalen, bokskog längs större delen av Hallabäcken. Två markerade stenbrott längs Hallabäcken.

Hitta hit

Från Norra Vram, kör vägen mot Stenestad.

Efter några kilometer, vid ”nittiograderskurvan” innan stigningen upp för åsen, sväng till höger på Bouvskogsvägen för att komma till Båv, Hallabäcken och stenbrottet.

Parkera
På diverse ställen längs småvägarna bör du kunna hitta plats. En större parkeringsplats finns vid ingången till naturreservatatet vid Åvarps fälad.

Åka kollektivt
Regionbuss 229 mellan Åstorp och Billesholm stannar bla i Åbro. Därifrån är det knappt 3 km till området.
Till Skånetrafiken

Bra obsplatser
Finns det vattendrag, finns det dalgångar. Låt området ”smyga sig på dig”. Spana längs ridåer, åkanter, skogsbryn och stenrösen.

Vilka fåglar kan man se?
Vintern; korp, kungsörn, varfågel, kungsfiskare, mesar, stenknäck, strömstare.

Vår-försommar; trana, glada, mindre hackspett, forsärla, gräshoppsångare, gröngöling, törnskata, buskskvätta.

Höst; rovfågelsträck under goda dagar, nötkråka, spillkråka, stora samlingar av bofink o bergfink vissa år.

Tillgänglighet
Längs vägarna fullt möjligt att få viss behållning av ett besök i området.

Vandring längs Vegeån och Hallabäcken rekommenderas inte för besökare med funktionshinder. Bitvis sumpigt, knaggligt och många stängsel med taggtråd.

Bra att veta
Naturskyddsföreningen Söderåsen har dessa marker som sina hemmarevir. Mycket kunnigt folk finns i föreningen som regelbundet har exkursioner inom området. Likaså sköter föreningen ”Ekebacken” i Vegeådalen – ett vackert stycke natur.

Senaste obsar
Se vad som har rapporterats från lokalen den senaste tiden (hämtas från Artportalen).


Text: Ulrik Alm
Foto: Ulrik Alm

Kategorier: Lokaler