Björkeröd

Publicerad av Thomas Wallin den

Inom Östra Kullabergs naturreservat ligger Björkeröds by med den intilliggande Björkeröds mosse. Omgivningarna är omväxlande med bokskog, enbuskmarker och betade ängar.

Hitta hit

Kör väg 111 mot Mölle. Strax efter att du passerat campingen vid Möllehässle, tar du till höger vid en skylt märkt ”Kullabergs strövområde”. Följ den asfalterade vägen till dess slut. Strax norr om parkeringen ligger mossen.

Parkera
Vid vägens slut finns en stor P-plats. Här finns även toalett.

Åka kollektivt
Regionalbuss linje 222 till Mölle. Stig av vid Möllehässle Camping och följ vägbeskrivningen ovan (ca en halvtimmes lätt promenad).
Till Skånetrafiken

Bra obsplatser
Mossen överblickas bra från flera platser på dess sydsida. Strax nordost om mossen ligger Enebacken, varifrån man har fin utsikt över stora delar av Kullahalvön.

Med Björkeröd som utgångspunkt kan man också ströva ut på ängarna öster om byn eller i den omväxlande naturen på östra Kullaberg.

Vilka fåglar kan man se?
Mossen attraherar flera våtmarksarter och såväl gråhake- som smådopping häckar, vissa år även sångsvan.

På de omgivande fälten kan man på våren hitta rastande ringtrast.

Enebacken är en lämplig obsplats för rovfåglar, som efter insträck från Danmark ofta följer berget mot öster.

På Kullaberg kan man på våren finna brandkronad kungsfågel, mindre flugsnappare och sommargylling.

Tillgänglighet
Det kan vara svårt för skådare med rörelsehinder att komma nära mossen, men omgivningarna nås på lättillgängliga grusvägar.

Bra att veta
Området mellan Djupadal och Valdemarsgrottan på Kullabergs nordsida (undantaget markerad stig ner till Söftingsgrottan) är fågelskyddsområde och får ej beträdas under perioden 1/3–15/7.

Senaste obsar
Se vad som har rapporterats från lokalen (hämtas från Artportalen).


Text: Mats Peterz
Foto: Mats Peterz

Kategorier: Lokaler