Bruces skog

Publicerad av Thomas Wallin den

Naturreservat med naturpunkterna Fågelsjön och Skogen.

Hitta hit

Bruces skog ligger i östra delen av Helsingborgs stad. Gräns i söder Långeberga industriområde, i väster Österleden, i norr Depågatan och i öster motorvägen E4. Långebergavägen delar reservatet i en västlig och en östlig del.

GPS-koordinater: 56.0556, 12.7714

Parkera
Tre parkeringar längs Långebergavägen, en vid Depågatan och en vid modellflygfältet.

Åka kollektivt
Stadsbuss 26 går längs Depågatan. Därifrån når man den norra delen. Tyvärr går bussen bara måndag-fredag.

Stadsbuss 7 om du ska besöka den södra delen (Hållplats Långeberga), därefter en 400 m lång promenad norrut på anlagd gång- och cykelväg. 7:an går alla dagar i veckan.
Till Skånetrafiken

Bra obsplatser
Naturpunkt Fågelsjö ligger på den västra sidan av Långebergavägen. Nås bäst från den norra och mellersta parkeringen vid Långebergavägen. Här finns en anlagd våtmark som lockar till sig massor av fåglar. Från det fem meter höga fågeltornet kan du skåda ut över fågelsjön och det vackra naturområdet. I tornet finns informationstavlor med vackra bilder och spännande texter om livet i och runt våtmarken. Fågeltornet är helt unikt eftersom du kan beskåda utsikten från tornets topp även nerifrån marken. Detta är möjligt genom att speglar är uppsatta så att tornet fungerar som ett gigantiskt periskop.

Det finns även en våtmark i den sydöstra delen av reservatet, 200 m öster om den södra parkeringen vid Långebergavägen.

Naturpunkt Skogen finns ungefär 300 meter norr om den södra parkeringen vid Långebergavägen. Här möts lövskogen, granskogen och enefäladen med sina betesdjur. Här kan du lära dig mer om skogens träd och fåglar, hur skogen sköts och om Bruces skogs spännande historia. Naturpunkt Skogen är också en omtyckt rastplats för både skolklasser och barnfamiljer. Här finns vindskydd, grillplats och även en stor foderautomat för fågelmatning som sköts av Helsingborgs stad.

Vilka fåglar kan man se?
De vanligaste skogs- och våtmarksfåglarna. Mycket trut och mås. Årligt häckande gråhakedopping och änder. Även havsörnen gör besök. Röd glada häckar i närområdet.

Tillgänglighet
Bra hårdgjorda gång- och cykelvägar i hela området. Fågeltornets periskop gör det möjligt för rullstolsburna att skåda fågel mm i “Fågelsjön”. Lätt att skåda från gångvägarna öster och väster om våtmarken.

Bra att veta
Ljudstörningar från motorvägen, Långebergavägen och när modellflygarna är aktiva.

Toalett finns på parkeringen på den södra parkeringen vid Långebergavägen.

Ladda ner broschyr (2,7 mB).

Läs mer på Helsingborgs stads webbplats.

Senaste obsar
Se vad som har rapporterats från lokalen (hämtas från rapportdatabasen Artportalen).


Text: Karl-Erik Söderqvist
Foto: Karl-Erik Söderqvist

Kategorier: Lokaler