Danhults dammar

Publicerad av Thomas Wallin den

Stort och lättillgängligt märgelhål ute på Kullaslätten. Som fågellokal betraktad kanske inget självständigt exkursionsmål, därtill är lokalen alltför begränsad. Men som stopp under en Kullarunda fyller den väl sin plats.

Hitta hit

Mandelgrensvägen – som förbinder Mjöhult och Ingelsträde – går genom området.

Parkera
Utmed vägen. Alternativt vid vit fabriksbyggnad omedelbart öster om området. Visa hänsyn när verksamhet pågår.

Åka kollektivt
Linje 227 Höganäs-Mjöhult-Hjälmshult går till Mandelgrensvägen – men tyvärr ganska glest… Banvallen från den gamla sträckningen Kattarp-Svedberga-Mjöhult-Ingelsträde-Höganäs går utmed områdets södra del.

Cykel är en fanatastisk möjlighet under en ljum junikväll över Kullahalvön. Ornakärr-Danhult-Svedberga-Västraby; och så nattljud på det! Rekommenderas!
Till Skånetrafiken

Bra obsplatser
Från vägen som delar området. Söder om vägen är betat med “öppen gryta”. Norr om vägen mycket buskar och sly och tyvärr allt mindre klarvattenytor.

Vilka fåglar kan man se?
Bruna kärrhöken drar ofta nära rakt över vägen och i närheten häckar vita storken. Gök, vattenrall, simänder, rödbena, gulärla, stora ansamlingar stare under sensommaren liksom svalor och seglare, pungmes har sannolikt häckat. I lergravarna på södra sidan har årta häckat för några år sedan. Bland rastare kan nämnas svart stork och trastsångare.

Tillgänglighet
Utmärkt om man håller sig utmed vägen. Vilket alla besökare nog bör göra. Det är intensivt odlat runt området.

Bra att veta
Ursprunget står att finna i Danhults tegelbruk. Tegel var en tung vara, besvärlig att transportera. Närproducerat var av nöden. Inte så långt från Danhult låg ju betydligt större Rögle tegelbruk.

Senaste obsar
Se vad som har rapporterats från lokalen den senaste tiden (hämtas från Artportalen).


Text: Ulrik Alm och Affe Petersson
Foto: Ulrik Alm

Kategorier: Lokaler