Glimminge plantering/Vasalts hed

Publicerad av Thomas Wallin den

Glimminge plantering är, som namnet antyder, en skog som planterades kring förra sekelskiftet för att binda flygsand.

Skogen har sedan 1950-talet styckats upp i tomter för i huvudsak fritidsboende och ligger i anslutning till Bjärekustens naturreservat med dess fäladsmarker, där Vasalt hed förmodligen utgör den bredaste delen längs hela kusten.

Hitta hit

Från Grevie kan man köra mot Killebäckstorp och därefter till höger. Efter någon kilometer finns en skylt som pekar mot Vasalt; denna väg kan man följa ned till naturreservatet, annars kör man vidare en liten bit till dess det står skyltat Glimming plantering och följer denna väg ner till stranden.

Vill man längre norrut går det bra att fortsätta ytterligare någon kilometer och köra ner till Mäsinge strand.

Parkera
Nere vid stranden i Glimminge plantering finns goda parkeringsmöjligheter.

Parkeringarna vid Vasalt och Mäsinge strand rymmer endast ett fåtal fordon.

Åka kollektivt
Inga kollektiva förbindelser finns.

Bra obsplatser
Nedanför strandparkeringen i Glimminge plantering brukar det vara bäst när man spanar ut mot Skarastens udde, som udden med den stora stenen heter.

Under badsäsong rensas sandstranden från tång, som brukar läggas upp i en stor hög nedanför parkeringen. Härifrån kan skådaren få en lite upphöjd position som möjliggör bättre överblick.

Själva skogen i Glimminge plantering genomkorsas av ett vägnät. Där Havsvägen slutar nere vid naturreservatet har man en rätt god överblick över den närmaste lagunen, där en del vadare rastar under juli-augusti. Annars är ingen speciell obsplats att rekommendera – gå i stället en runda i skogen, längs stranden och runt heden.

Vilka fåglar kan man se?
Man ska i regel inte förvänta sig några rariteter i Glimminge plantering eller på Vasalt hed och kringliggande marker. Det är i stället bredden av olika arter som gör området intressant – skogen, stranden och de öppna markerna runtomkring med dess olika karaktärsarter.

Trots att skogen är så exploaterad som den är, hyser den en förvånansvärt rik fauna. Ett bra uggleår häckar flera par av både kattuggla och hornuggla. Berguv har varit tillfällig gäst, liksom sparvuggla. Ibland under höst och vår kan man träffa på jorduggla ute på Vasalt hed.

Under sensommaren rastar en del olika vadare, särskilt mellan betongbryggan och lagunen, dock aldrig i några stora antal. Under denna tid brukar också kentska tärnor, ibland upp till ett hundratal, ha udden som rastplats.

Vintertid finns god chans att träffa på vattenpiplärka.

Tillgänglighet
Själva Glimminge plantering torde vara utomordentligt lättillgängligt även för skådare med rörelsehinder.

För att komma ut på kustreservatet – som i området inte har några branta stigningar eller (alltför) steniga passager, finns några stättor som kan vara svåra att ta sig över.

Bra att veta
Bjärekustens naturreservat är botaniskt intressant. På Vasalt hed kan man t.ex. finna klockgentiania. Vandrar man norrut från Möllhults strand kan man efter Myltebäcken gå upp i skogen, som här är ett alkärr av ungefär den typ som finns på Väderön. Skåneleden går längs kusten. Fäladsmarkerna betas under sommarhalvåret av nötkreatur, vilka i regel är helt harmlösa men kan ställa till förtret för skådare med koskräck.

Senaste obsar
Se vad som har rapporterats från lokalen den senaste 14 dagarna (hämtas från Artportalen).


Text: Mats Ljunggren
Foto: Tomas Mellblom

Kategorier: Lokaler