Grytskären/Ranarps strand

Publicerad av webbgruppen den

Ranarps strand ingår i naturreservatet Södra Bjärekusten. Området domineras av låglänta sankmarker med bete förutom en liten sträcka med sandstrand alldeles innanför Grytskären.

Öarna Inre och Yttre Grytskär är avsatta som fågelskyddsområde med beträdnadsförbud 1 april-15 juli.

Hitta hit

Flera vägar leder ner till området. Från väg 105 mellan Ängelholm och Förslöv, sväng mot Vejbystrand vid Barkåkra kyrka. Strax innan Vejbystrand, sväng höger mot Förslöv. Därefter:

Lerviks hamn: Efter några km sväng vänster mot Lervik.
Rastplatsen innanför Grytskär (Skåneleden): fortsätt på vägen mellan Vejbystrand och Förslöv, tag till vänster vid skylten Torekov 12 – åk sedan rakt ner mot havet på mindre och mindre vägar (Gryteskärsvägen).
Hovalds hamn: fortsätt vägen mot Torekov, tag till vänster vid skylten Ranarps strand 2, fortsätt hela vägen ner till havet.
Vistorps hamn: fortsätt vägen mot Torekov, tag till vänster i korsningen i Ranarps smedja, skyltat Ranarps strand 2.

Parkera
Goda parkeringsmöjligheter finns vid rastplatsen och i hamnarna i Lervik och Vistorp. Vid Hovalds hamn finns en nyanlagd parkeringplats med begränsat antal platser.

Åka kollektivt
Lokalbuss linje 2 går från Ängelholm till Vejbystrand. Därifrån kan du vandra längs kusten (ca 3 km).
Till Skånetrafiken

Bra obsplatser
Bunkrarna i området ger bra utsikt över havet och över de låglänta strandängarna.

Vilka fåglar kan man se?
Fågellivet inom området domineras av sträckande och rastande fåglar.

Under våren är det främst änder, mest spektakulärt är de rastande ejdrarna som i mars/april både ses och hörs i stora mängder. En del vadare rastar också, men vårsträcket passerar snabbt och antalet fåglar är inte alls lika stort som under höststräcket.

Större strandpipare, strandskata, rödbena, småskrake, ängspiplärka, havs- och gråtrut hör till de arter som häckar regelbundet. Ute på de yttre skären finns också något par tobisgrissla.

Under senare delen av sommaren och början av hösten kommer sydsträckande vadare i stora flockar till de näringsrika tångstränderna. Så gott som samtliga genom Sverige sträckande arter ses årligen. Kärrsnäppa är den vanligaste arten med flockar på upp till 100 ex. Mindre vanliga men dock årligen förekommande är arter som roskarl och smalnäbbad simsnäppa och riktiga rariteter som t.ex. myrsnäppa visar sig ibland.

Senare på hösten passerar stora flockar av tättingar, framförallt bofink. Med lite tur kan du då också se eller höra ovanliga arter som forsärla, rödstrupig piplärka, berglärka och snösparv. På sankmarkerna vid Lervik stöter man allt som oftast upp flera dvärgbeckasiner och i vattnet kring Grytskären samlas änder, lommar och grisslor.

På vintern rastar hundratals storskarvar och några toppskarvar på de yttre skären. Skärsnäppor och vattenpiplärkor ses också regelbundet. Såväl pilgrimsfalk som havs- och kungsörn gör sporadiska besök under vintermånaderna. Andra sällsyntheter som setts på vintern är praktejder, vitvingad trut och alförrädare.

Tillgänglighet
Parkeringarna är goda obsplatser och lättillgängliga för skådare med rörelsehinder.

För att komma ut ängarna och stränderna måste några stättor passeras som kan vara svåra att ta sig över.

Senaste obsar
Se vad som har rapporterats från lokalen den senaste 14 dagarna (hämtas från rapportdatabasen Artportalen).


Text: Thomas Wallin
Foto: Thomas Wallin

Kategorier: Lokaler