Hallands Väderö

Publicerad av webbgruppen den

Skånes främsta ”fågelberg” med häckande arter som toppskarv, sillgrissla, tordmule och tobisgrissla.

Ön har många biotoper, allt från kala skär med skärsnäppor till lummig gammelskog med chans att stöta på både sommargylling och mindre flugsnappare.

På huvudöns stränder häckar arter som gråtrut, havstrut och silltrut. Rosenfinkens sång ljuder från buskmarkerna och fortfarande ruvar ejdern i hyggliga tal utmed stränderna.

Numera finns också de mer högljudda vitkindade gässen runt kustlinjen.

Hitta hit

Åk till Torekov, gå till eller parkera i hamnen. Från påskhelgen tom oktober går reguljära turer mellan Torekov och Sandhamn, övrig tid kan båten och taxibåt beställas – se mer på www.vaderotrafiken.se.

Mer detaljerad karta hittar du här.

GPS-koordinater
Väderön: 56.44193, 12.56097. Parkeringen i Torekovs hamn: 56.42681, 12.62706

Parkera
Goda parkeringsmöjligheter finns vid hamnen, välskyltat. Kort promenad till färjeläget.

Åka kollektivt
Skånetrafikens regionbuss linje 505 Förslöv-Torekov eller linje 523 Båstad-Torekov.
Till Skånetrafiken

Bo på ön
Du kan bo på Vandrarhemmet Skogvaktargården eller (i första hand hela veckor) i fd fyrbostäderna. Läs mer och boka på www.hallandsvadero.se

Bra obsplatser
Vad det gäller havsfågelsträcket och sjöfågelsträcket är området runt fyren den bästa obs-platsen. Men hela norra kusten är bra, men här är det lite svårare att hitta bra lä.

Vad det gäller rastande småfågel är sträckan norrut från Sandhamn ett bra område, den första morgonsolenen värmer gott i buskagen. Men som alltid på öar det är vinden som bestämmer var du skall gå. Även fälten mellan Sandhamn och Fyren är goda rastplatser.

Men det finns många andra spännande vikar och buskage att genomsöka på ön, som t.ex. Kappelhamn-Kungshamnsområdet.

Under sträcktider passerar en del rovfågel ön, så glöm inte att titta ovanför horisonten när du spanar. Numera ses havsörn regelbundet under hela året, dock främst under vinterhalvåret. Andra övervintrande rovfåglar är t.ex. blå kärrhök och fjällvråk.

Under vårmorgnarna är ett besök i Ulagapskärret och Söndreskog ett måste med en ljudlig morgonkör, med chans på både sommargylling och mindre flugsnappare.

Bästa chans till rastande vadare, förutom skärsnäppa, har du runt Kapellhamn – Kungshamn. Men även i vikarna längs nordvästkusten uppe vid Stora Tånge är goda platser för rastande vadare och änder.

Under vinterhalvåret har du bra chanser att se toppskarv och skärsnäppa utmed den nordvästra kuststräckan, kolla in Kråkan! .

Tillgänglighet
Svårtillgängligt för rörelsehindrade, båttur med av och påstigning på två kajer. Många stigar svårgångna med blöta hala klippor, sten och ojämnheter.

Ett vägalternativ som är något bättre, mer lättgånget, är vägen mellan Sandhamn och Fyrbostäderna samt vägen mellan Kappelhamn och Sandhamn.

Bra att veta
De flesta öarna runt Väderön är antingen sälskyddsområde (hela året) eller fågelskyddsområde under våren. Men även på stranden mellan Kråkan, Tjuvelhamn och Stora Tånge finns det ett hänsynsområde för djurlivet under perioden 1 april – 15 juli. Visa hänsyn!

Mer information om ön hittar du på www.hallandsvadero.se och på Sällskapet Hallands Väderös natur’s (shvn.se) webbplatser.

Senaste obsar
Se vad som har rapporterats från lokalen (hämtas från rapportdatabasen Artportalen).


Text: Karl G Nilsson och Thomas Wallin
Foto: Thomas Wallin

Kategorier: Lokaler