Hittarps rev

Publicerad av Thomas Wallin den

En dryg halvmil norr om Helsingborg skjuter Hittarps rev ut i Öresund. En lokal som lämpar sig för besök främst vår och höst men vintertid finns stundtals koncentrationer av övervintrande fågel.

Hitta hit

Från väg 111 norr om Helsingborg och följ skyltniing mot Laröd. Följ Larödsvägen 2,5 km in i samhället. Sväng vänster mot Hittarp och följ Hittarpsvägen. Efter 1,4 km, strax innan en väderkvarn, sväng åter vänster, in på Kruareliden. Kör nerför backen, rakt fram i femvägskorsningen och ner mot havet på Kronhamnsvägen. Sväng höger där vägen når strandbuskagen. Efter ca 250 m finns parkeringsplats med plats för upp till 10 bilar.

Parkera
Parkering finns i nordvästra delen av byn närmast havet.

Åka kollektivt
Buss 219 mellan Helsingborg och Domsten, kliv av vid väderkvarnen i Hittarp – hållplats Kruareliden. Följ sedan anvisning enligt ovan.
Till Skånetrafiken

Bra obsplatser
För optimal placering och avstånd till sträcket som passerar över Öresund är det läge att hålla koll på vindriktningen då en viss förskjutning av sträcket sker. För kontroll av sjöfågelsträcket rekommenderas att man placerar sig mitt för revet då avstånd och ljusförhållanden blir bästa möjliga.

Vilka fåglar kan man se?
Sträckfåglar: Rovfågelsträcket vår och höst domineras av ormvråk där högsta dagsnoteringar ligger på över 3000 individer. Sällsynt noteras dagar med över 1000 sträckande bivråkar. Övriga arter såsom fjällvråk, sparvhök, fiskgjuse, glada, brun kärrhök, lärkfalk m.m. ses regelbundet, men i betydligt lägre antal.

Under våren märks ett större sträck av sjöfågel, främst smålom, ejder och sjöorre.

Vintertid ses oftast piplärkor och änder runt revet.

Tillfälligt: vitnäbbad islom, praktejder, ängshök, mindre skrikörn, aftonfalk, brednäbbad simsnäppa, svarthuvad mås, härfågel, taigasångare och bändelkorsnäbb.

Tillgänglighet
Lokalen är lätt åtkomlig och det fungerar alldeles utmärkt att skåda från parkeringen.

Bra att veta
Under vårarna kan hastiga väderomslag utlösa kraftigt sträck. Flera sådana dagar i mars tom maj har lättande dimma framåt middagstid satt igång ett mycket kraftigt sträck av rovfågel liksom sjöfågel av olika slag.

Senaste obsar
Se vad som har rapporterats från lokalen den senaste tiden (hämtas från Artportalen).


Text: Thomas Svanberg
Foto: Bengt Andersson

Kategorier: Lokaler