Höghults våtmark

Publicerad av Thomas Wallin den

Våtmark längs Örnrundan som anlades 2004. Vintern 2018/19 restaurerades lokalen efter att ha varit kraftigt igenväxt.

Hitta hit

Våtmarken ligger längs Örnrundan, kör vägen mellan Svedberga ängar och Stureholm.

GPS-koordinater: 56.16773, 12.72599

Parkera
Det finns parkering för ca 3 bilar, annars kan du stå vid vägkanten.

Åka kollektivt
Inga kollektiva förbindelser.

Bra obsplatser
Uppe på kullen bakom uppställningsplatsen eller längs gång- och ridvägen som sträcker sig hela vägen upp till Svedberga kulle.

Vilka fåglar kan man se?
Vadare, andfåglar, rovfåglar mm

Tillgänglighet
God tillgänglighet från bil- resp cykelväg.

Bra att veta
Det finns stängselövergångar så man kan gå in i beteshagen. Det är även möjligt att gå runt våtmarken utanför stängslet.

Senaste obsar
Se vad som har rapporterats från lokalen (hämtas från rapportdatabasen Artportalen).


Text: Ronny Svensson
Foto: Ronny Svensson

Kategorier: Lokaler