Hovs hallar

Publicerad av Thomas Wallin den

Särskilt vid hårda V- och NV-vindar trycks mycket fåglar in i Laholmsbukten. Dessa söker sig ofta ut igen längs Bjärekusten där de erbjuds lite lä tills de rundar udden vid Hovs hallar.

Även dagen efter en storm kan det löna sig att vänta på fåglar som vilat upp sig i bukten över natten.

Hitta hit

Hovs hallar ligger längst upp i norr på Bjärehalvön. Följ skyltning mot Torekov från Båstad eller från E6-avfarten vid Hjärnarp. Fem kilometer öster om Torekov är det skyltat Hovs hallar norrut.

Parkera
En stor grusparkering finns vid Hovs hallars konferensanläggning.

Åka kollektivt
Inga kollektiva förbindelser finns.

Bra obsplatser
Hovs hallar norra:
Den hittills populäraste obsplatsen vid hårda västvindar är 300m ner längs grusstigen som går från parkeringens nordöstra hörn. Här sitter man högt, i lä bakom enbuskar. Framför stupar det brant ner, vilket gör att vinden pressas uppåt och det bildas en läeffekt fastän man vid NV-vindar sitter vänd mot vinden. Det höga läget gör att man har god överblick och risken för saltstänk är liten. Höjden gör det dock ibland svårt att upptäcka exempelvis stormsvalor, som svävar precis över vattnet. Tilltagande växtlighet börjar minska siktvinklarna.

Hovs hallar västra:
En bunker 400m västerut, helt nära stranden ger mer närkontakt med fåglarna. Nackdelen är att det här bara finns ett fåtal bra platser i lä. Men nu har ett nytt alternativ 100m söder om bunkern upptäckts i grönskan. En låg bergskam som sträcker sig 30m ner mot havet kan ge lä mot västvinden åt många skådare och en god överblick från NV till NO. Ja, man kan även följa en fågel mot väster om man reser sig och tål vinden. Platsen är ännu oprövad i riktigt hård vind.

Gå ut den sydvästra grinden och sen direkt höger efter 30 m. Följ stig över betesmark snett ned till vänster. När du når branten blir det några branta steg ner snett till höger. Bakom det stora tallbuskaget börjar obsplatsen.

När vinden är beskedligare finns trevliga vandringar att göra i busk- och betesmarker längs stranden åt sydväst. I nordost är naturen mer dramatisk med höga stup, men också med ängs- och skogsmark.

Vilka fåglar kan man se?
Havsfåglar är huvudattraktionen, men sträckande fåglar av många slag kan ses.

Tillgänglighet
Hovs hallar norra går att nå med rullstol eller annat hjälpmedel, men grusgången lutar ganska mycket.

Hovs hallar västra är svårtillgänglig på grund av stora höjdskillnader och stenig mark. Grusvägen från parkeringens SV-hörn går att nyttja någon kilometer för en utflykt med rullstol. Lutningen här är inte så stor men långvarig.

Senaste obsar
Se vad som har rapporterats från lokalen (hämtas från Artportalen).


Text: Hans Nordius
Foto: Hans Nordius

Kategorier: Lokaler