Klarningen

Publicerad av webbgruppen den

Norr om Östra Karup fanns tidigare den stora slättsjön Klarningen (lokalt även kallad Iglasjön) som dikades ut. Ca 15 ha av den gamla sjön har nu restaurerats med hjälp av EU-pengar och bidrag från Båstad-Bjäre Naturvårdsfond.

Området har stängslats och betas. Ett fågeltorn har byggts och en vindmölla pumpar in vatten från närbelägna Stensån.

Hitta hit

Kör väg 115 mellan Båstad och motorvägen. Några hundra meter innan motorvägen, mitt för affären Willab Garden, visar en skylt mot en grusväg norrut.

Parkera
Vid fågeltornet.

Åka kollektivt
Buss 525 mellan Båstad och Östra Karup eller buss 226 mellan Båstad och Laholm stannar vid affären i Östra Karup. Därifrån är det ca 15 minuters vandring
Till Skånetrafiken

Bra obsplatser
Från fågeltornet (parkeringen) har du god överblick över området.

Vilka fåglar kan man se?
Vadare, änder och gäss. Många rovfågelarter jagar i området och ännu fler sträcker över under vår och höst. Lokalen har en stor potential!

Tillgänglighet
Tillgängligheten är god via grusvägen fram till våtmarken. Fågeltornet är anpassat för besökare med funktionshinder.

Bra att veta
Klarningen ligger i Båstads kommun men i landskapet Halland – kan vara bra att ha koll på när du ska söka/rapportera i Artportalen.

Senaste obsar
Se vad som har rapporterats från lokalen (hämtas från rapportdatabasen Artportalen).


Text: Thomas Wallin
Foto: Thomas Wallin

Kategorier: Lokaler