Kropps/Tostarps våtmark

Publicerad av webbgruppen den

Lokalen ligger strax sydost om trafikplats Kropp (E4 och E6) vilket medför störande trafikbuller. Trots detta en lokal som är väl värd ett besök. Vid promenad från Mineralgatan och längs Tostarpsvägen passerar du två intressanta lövskogsdungar. I aldungen vid våtmarken har Helsingborgs kommun satt upp en del holkar vilket även gör den intressant.

Kropps våtmark, foto Karl-Erik Söderqvist

Hitta hit

Från Mineralgatan gena över gräsmattan norr om ”Ohlssons” till Tostarpsvägen (grusväg). Följ denna väg norrut 1,5 km till våtmarken.
Från parkeringen vid Kropps kyrka, varifrån våtmarken syns, följ befintlig väg tills bebyggelsen slutar, därefter över fältet. En promenad på 600 m.
Med cykel Tostarpsvägen från Hjortshögsvägen.

GPS
Våtmarken 56.084345, 12.785769, parkeringen på Mineralgatan 56.073544, 12.782421 och parkeringen vid Kropps kyrka 56.086177, 12.796712

Parkera
Parkering längs Mineralgatan, bäst efter vändplan vid ”Ohlssons”. Alternativt på parkeringen vid Kropps kyrka.

Åka kollektivt
Stadsbuss 26. Hållplatsen på Mineralgatan vid bensinmacken.
Till Skånetrafiken

Bra obsplatser
Då landskapet är öppet är det möjligt att kolla våtmarken från många ställen. Från Kropps kyrka där bebyggelsen slutar kan man tuba av våtmarken.

Vilka fåglar kan man se?
Andfåglar, vadare, måsar och trutar samt rovfåglar som röd glada, havsörn, ormvråk och pilgrimsfalk är vanliga obsar. En bra lokal för rastande flyttfåglar både vår och höst.

Tillgänglighet
Dålig tillgänglighet men från Kropps kyrka där bebyggelsen slutar kan man tuba av våtmarken.

Bra att veta
Tyvärr ingen lokal för fågelsångsnjutning då trafikbullret från motorvägen är riktigt störande. En promenad runt våtmarken är ca 2 km lång. Mellan våtmarken och E4:an är anlagt en backsvalebrink men tyvärr ingen häckning där än.

Senaste obsar
Se vad som har rapporterats från lokalen (hämtas från Artportalen) den senaste tiden.
Alla arter som har rapporterats från lokalen.


Text: Karl-Erik Söderqvist
Foto: Karl-Erik Söderqvist

Kategorier: Lokaler