Kullens fyr

Publicerad av webbgruppen den

Kullahalvöns västra spets är mest känt bland ornitologer för sitt havsfågelsträck. Bäst är hårda vindar från västsektorn, särskilt under hösten.

Annars är Kullaberg in fin sträcklokal vår och höst, med såväl sjö-, rov- och småfågel på menyn.

Hitta hit

Kör väg 111 mot Mölle. Följ vägen genom Mölle ut mot Kullens fyr. Fortsätt ca 3 km tills vägen slutar.

Parkera
Vid vägens slut finns en P-plats några minuters gångväg från Kullens fyr. Om du vill ströva i markerna öster om Fyren eller kring golfbanan kan du parkera vid Kullagården.

Åka kollektivt
Regionalbuss linje 222 till Mölle busstation, därefter ytterligare ca 3 km till fyren. Under sommartid går det buss från Mölle busstation till fyrparkeringen.
Till Skånetrafiken

Bra obsplatser
Havsfåglar ses från den f.d. Mistluren nedanför Kullens fyr eller bland klipporna där omkring. För att komma dit följer du en delvis asfalterad gångväg och trappa norr om fyrträdgården.

Övrigt sträck och rastande fågel vår och höst ser du i området kring Fyren och i markerna öster därom.

Vilka fåglar kan man se?
Vid västliga stormar kan du se havssula, stormfågel, liror, labbar, tretåig mås och alkor.

Under våren kan du se ringtrast, gulhämpling och ortolansparv.

Hösten bjuder ofta på ett variationsrikt smågelsträck och en del rovfåglar.

Läs sammanställning av hur vindarna påverkar sträcket på Kullaberg.

Till häckfåglarna räknas pilgrimsfalk, tobisgrissla och skärpiplärka.

Tillgänglighet
Sista biten av vägen till Fyren är öppen för rörelsehindrade. Strax nedanför Fyren finns särskild parkering samt toaletter i det intilliggande Naturummet.

Bra att veta
Olyckor sker så gott som årligen på Kullaberg. Gå aldrig för nära branterna. Undvik särskilt klipporna längst ner vid havskanten. De kan vara hala och havsvågorna är oberäkneliga.

Senaste obsar
Se vad som har rapporterats från lokalen den senaste 14 dagarna (hämtas från Artportalen).


Text: Mats Peterz och Karl G Nilsson
Foto: Mats Peterz

Kategorier: Lokaler