Kullens fyr

Published by Thomas Wallin on

Kullahalvöns västra spets är mest känt bland ornitologer för sitt havsfågelsträck. Bäst är hårda vindar från västsektorn, särskilt under hösten.

Annars är Kullaberg in fin sträcklokal vår och höst, med såväl sjö-, rov- och småfågel på menyn.

Hitta hit

Kör väg 111 mot Mölle. Följ vägen genom Mölle ut mot Kullens fyr. Efter den första uppförsbacken ligger vakten till västra Kullaberg. Här måste man ibland erlägga en besöksavgift. Fortsätt ca 2 km tills vägen slutar.

Parkera
Vid vägens slut finns en P-plats några minuters gångväg från Kullens fyr. Om man vill ströva i markerna öster om Fyren eller kring golfbanan kan man parkera vid Kullagården.

Åka kollektivt
Regionalbuss linje 222 till Mölle busstation, därefter ytterligare ca 3 km till fyren.
Till Skånetrafiken

Bra obsplatser
Havsfåglar ses från den f.d. Mistluren (numera bara ett stort betongfundament) nedanför Kullens fyr eller bland klipporna där omkring. För att komma dit följer man en delvis asfalterad gångväg och trappa norr om fyrträdgården.

Övrigt sträck och rastande fågel vår och höst ser man i området kring Fyren och i markerna öster därom.

Vilka fåglar kan man se?
Vid västliga stormar kan man se havssula, stormfågel, liror, labbar, tretåig mås och alkor.

Under våren kan man se ringtrast, gulhämpling och ortolansparv.

Hösten bjuder ofta på ett variationsrikt smågelsträck och en del rovfåglar.

Till häckfåglarna räknas pilgrimsfalk, tobisgrissla och skärpiplärka.

Tillgänglighet
Sista biten av vägen till Fyren är öppen för rörelsehindrade. Strax nedanför Fyren finns särskild parkering samt toaletter i det intilliggande Naturummet.

Bra att veta
Olyckor sker så gott som årligen på Kullaberg. Gå aldrig för nära branterna. Undvik särskilt klipporna längst ner vid havskanten. De kan vara hala och havsvågorna är oberäkneliga.

Senaste obsar
Se vad som har rapporterats från lokalen den senaste 14 dagarna (hämtas från Artportalen).


Text: Mats Peterz
Foto: Mats Peterz

Categories: Lokaler