Lya ljunghed

Publicerad av Thomas Wallin den

På Hallandsås höjdplatå ligger Lya ljunghed, ett ålderdomligt landskap som ger en god bild av hur stora delar av åsen (och Halland!) kan ha sett ut en bra bit in på 1800-talet.

Skåneleden passerar här och man kan följa denna ut till Älemosse, en högmosse som är relativt opåverkad av torvtäkt. Området som helhet erbjuder en skiftande och spännande natur.

Hitta hit

Kommer man från söder på E6-an tar man av mot Hallandsås Rasta högst uppe på åsen. På västra sidan av motorvägen tar man åt höger mot Ö Karup och sedan till vänster mot Brödalt. Efter 1,2 km tar man åt vänster på Gamla Riksvägen och efter 100 m tar man så in på Lya Fäladsväg. Efter 2,5 km är man inne i kronoparken och strax därefter finns också den första parkeringen.

Om man reser från Båstad tar man sig söderut till Lya, där man tar in på Lya Fäladsväg strax utanför byn. Efter 1,6 km när man parkeringen

Parkera
Parkeringsplats finns invid vägen ute på heden och invid kullen, som också är en bra obsplats.

Åka kollektivt
Inga kollektiva förbindelser finns.

Bra obsplatser
Från kullen, som ligger i en vägkrök, får man en bra överblick över ljungheden.

Vilka fåglar kan man se?
Under häckningstid kan karaktärsarterna på ljungheden sägas vara törnskata och buskskvätta. Försommarnätterna spelar i regel flera nattskärror och morkullorna ”drar”. Från den omgivande skogen sjunger bl.a. tal- och dubbeltrast. Orren, som fram till slutet av 1990-talet ännu hade en spelplats här, är numera tyvärr utgången som häckfågel. Vintertid är Lya en av Bjäres säkraste lokaler för varfågel.

Tillgänglighet
Tillgängligheten är god, men för rörelsehindrade är ljungheden allt annat än lättgången mark.

Senaste obsar
Se vad som har rapporterats från lokalen (hämtas från Artportalen).


Text: Mats Ljunggren och Kent Sjöström
Foto: Kent Sjöström

Kategorier: Lokaler