Norra hamnen i Helsingborg

Publicerad av Thomas Wallin den

Betongskådning och bra komplement till mer väletablerade sträcklokaler. Framförallt en bra lokal för att bevaka sjöfågel- och havsfågelsträcket. Hamnen drar även till sig en del trut/måsfågel och övervintrande tättingar.

Hitta hit

Följ Järnvägs/Drottninggatan (huvudgatan i centrum) och sväng in mot Öresundstorget(garage) och över Kvickbron(Brogatan). Själva parapeten sträcker sig sedan 300 m norrut och 300 m söderut.

Parkera
Gott om parkeringsplatser. Lokalen nås dock med fördel med tåg, buss eller cykel.

Åka kollektivt
Mycket lätt att t.ex. ta sig med tåg/buss till Knutpunkten och därefter gå norrut och över Kvickbron ut på Parapeten.
Till Skånetrafiken

Bra obsplatser
Restaurang Parapeten (längst i SW) erbjuder mycket bra lä vid framförallt SW och NW-vind och även regnskydd.

Annars finns det goda möjligheter till lä vid otaliga byggnader bl.a. det intilliggande lotshuset.

För bästa närskådande av trutar rekomenderas flytbryggorna i småbåtshamnen, i norra delen.

Vilka fåglar kan man se?
Sjöfågelsträck vår och höst samt olika typer havsfåglar. Regelbundna övervintrare: svart rödstjärt, forsärla, skärpiplärka mm.

Ett visst småfågelsträck följer kusten vår och höst vid S-SO-vind. Generellt ingen bra rastlokal, utan gör sig bäst som sträcklokal.

Tillfälligt: gulnäbbad lira, vitnäbbad-, svartnäbbad islom, spovsnäppa, praktejder, vitvingad trut.

Tillgänglighet
God tillgänglighet. Problem att se över piren på många ställen, då det här inte går att spana sittandes. Öppningen i piren precis utanför Kvickbron kan rekommenderas vid inte alltför kraftig vind.

Bra att veta
Havsfågelsträcket brukar kunna bli bra ”dagen efter” dvs. när det blåst en tid och vinden har vridit upp på nordväst. Bäst obsar får man dessutom oftast på retursträckande alkor, labbar och liror. Morgon och förmiddag ger bäst ljusförutsättningar.

Kolla med fördel aktuella observationer ifrån ”andra sidan” på www.dofbasen.dk.

Senaste obsar
Se vad som har rapporterats från lokalen den senaste tiden (hämtas från Artportalen).


Text: Mikael Olofsson
Foto:

Kategorier: Lokaler