Farhult-Jonstorp


Farhultsviken
En året-runt-lokal som kan erbjuda det mesta.

Under sommarhalvåret framförallt som en vadarlokal av rang. Lokalen gör sig bäst i SO-vind då det som regel blir lågvatten. Dett ger ofta större mängder rastande vadare och måsfågel, vilket dock ofta får till följd att det blir längre avstånd.

Strandängarna och angränsande buskmarker drar ofta till sig rastande tättingar, vår och höst.

Hitta hit
Karta över Farhult och JonstorpFölj väg 112 mellan Varalöv och Höganäs, sväng av mot Farhult alt. Jonstorp.

Parkera
Parkering finns i anslutning till Farultsbaden under obsplats 1 samt i Jonstorp, obsplats 2. Se nedan.

Åka kollektivt
Regionalbuss 225 ifrån Höganäs eller Ängelholm, hållplats Farhultsbaden respektive Jonstorp centrum. Tänk på att det är få bussar sommartid och söndagar.
Till Skånetrafiken

Bra obsplatser
Obsplats 1: utgå från väg 112 och följ blå skylt mot Farhult. Efter ca 1,5 km ligger "Farhults Träinova", ett gult hus på vänster sida. Här finns även en blå skylt mot "Café & Bad 450 m". Sväng vänster in på asfaltvägen som leder ner mot havet. Följ sedan stigen i strandrågen västerut. Tänk på att det vid denna obsplats är det svårt att hitta lä vid kraftigare väst och nordvästvind.

Obsplats 2: utgå från huvudgatan i Jonstorp. Norr om busstorget (ca 200 m), d.v.s. precis vid kyrkan, finns en fyrvägskorsning. En vit skylt anger "Idrottsplats". Sväng in på Revavägen och fortsätt förbi skolan och idrottsplatsen som ligger på vänster sida. Följ vägen (med ängsmarker på höger sida) i knappt 1 km tills den gör en skarp vänstersväng och övergår i grusväg. Glöm inte att även gå igenom dungarna och buskmarkerna i området som allefter säsong kan bjuda på överraskningar.

Obsplats 3: Följ Kullaleden ifrån antingen Farhult eller Jonstorp.

Stövlar rekommenderas.

Sedan Kullaleden har dragits genom markerna är det lämpligast att följa denna genom området, numera finns också en gångbro över Görslövsån så att man lätt tar sig mellan obsplats 2 och 3. Sedan tidigare finns även en gångbro över Oderbäcken. Från Jonstorp ansluter du till leden vid obsplats 2.

Från Farhult når du leden från parkering som ligger nästan direkt efter nedfarten till Farhultsbaden, precis innan talldungen på vänster sida.

Vilka fåglar kan man se?
Vintertid/vår: skäggmes och beroende på isläget övervintrande storspovar, simänder, pilgrimsfalk och jaktfalk.

Häckfåglar: skärfläcka, småtärna, brun kärrhök.

De sanka ängarna drar ofta till sig framförallt dvärgbeckasin men ibland också dubbelbeckasin, sept-oktober.

Glöm inte att spana av vasskanter, speciellt vid lågvatten efter vattenrall, småfläckig sumphöna, blåhake, rödstrupig piplärka, olika sångare, mm. framförallt under augusti-september.

Området är delvis ganska svårt att överblicka då det finns många småvikar och gölar, varför det ofta lönar sig att ge lokalen lite tid.

Tillgänglighet
Relativt svårtillgängligt. Obsplats 1 kan nås utan passage av övergångar/stättor men strandklitter måste forceras, dessutom svårt att se över vass.

Obsplats 2 kanske mest lämpad då relativt stor del av viken kan ses ifrån parkeringen väst om talldungen. Obsplats 3 ej tillgänglig.

Tänk på beträdnadsförbudet under häckningssäsongen, 1 april-15 juli.

Bra att veta
Tänk också på att välja sida beroende på ljuset (medljus att föredra), morgon: Farhultsidan, kväll: Jonstorpssidan.

Den gamla skjutvallen är en utmärkt plattform att spana ifrån och ger en viss överblick. På sikt skall skjutvallen saneras och tas bort.

Senaste obsar
Se vad som har rapporterats från lokalen den senaste tiden (hämtas från Artportalen).Text: Mikael Olofsson och Karl G Nilsson
Foto: Anders Henriksson


© KOF 2019
Ansvariga för sidan är KOF:s webbgrupp
Senast uppdaterad 2019-01-08 av Thomas Wallin