Ödåkra Frostgatan dagvattendammar

Publicerad av Thomas Wallin den

Våtmark med två dagvattendammar som du kan vandra runt. Busk och trädplanteringar, men även öppna ytor runt dammarna, “skådarbänkar” finns.

Hitta hit

Kör Björkavägen från Väla stormarknad mot Ödåkra. Frostgatan ligger i den östligaste delen av Ödåkra och går mellan Björkavägen och Fleningevägen. Våtmarken syns från Frostgatan.

GPS-koordinater: 56.10380, 12.76218

Parkera
På anlagd parkering längs Frostgatan i anslutning till våtmarken.

Åka kollektivt
Stadsbuss 2 från Helsingborg. Hållplats Öåkra-Frostgatan eller Ödåkra-Norrskensgatan i närheten av våtmarken.
Till Skånetrafiken

Bra obsplatser
“Skådarbänkarna” både på den norra och södra sidan.

Vilka fåglar kan man se?
Vadare, andfåglar, doppingar, rovfåglar, sångare mm.

Tillgänglighet
Lätt för personer med rörelsehinder att ta sig runt dammarna på de hårdgjorda grusgångarna.

Bra att veta
Bra lokal att besöka medans “ickeskådande” medresenär förkovrar sig på Väla stormarknad.

Ett stort hundhägn finns norr om dammarna.

Senaste obsar
Se vad som har rapporterats från lokalen (hämtas från rapportdatabasen Artportalen).


Text: Karl-Erik Söderqvist
Foto: Karl-Erik Söderqvist

Kategorier: Lokaler