Ödåkra sjö

Publicerad av webbgruppen den

Anlagd våtmark väster om naturreservatet Duvestubbe skog.

Ödåka sjö. Foto Karl-Erik Söderqvist

Hitta hit

Från Björkavägen i västra delen av Ödåkra, kör in på NP Mathiassons gata till Toftagatan, ta vänster fram till Ängavångsgatan och följ denna. Kör under järnvägen till parkeringen vid Bokgatan. Från parkeringen går en hårdgjord grusväg till våtmarken och runt den.

GPS
Våtmarken: 56.099342, 12.731229, parkeringen: 56.098734, 12.734742

Parkera
Vid Bokgatan, strax öster om våtmarken.

Åka kollektivt
Tåg eller buss till Ödåkra station sedan promenad längs Fabriksgatan söderut genom naturreservatet till våtmarken..
Till Skånetrafiken

Bra obsplatser
Från rastplatsen söder om våtmarken och längs vägen runt den. Rastplatsen är utrustad med bänkar och bord samt under tak.

Vilka fåglar kan man se?
Änder och vadare mm. I naturreservatet hackspettar, finkar, mesar mm

Tillgänglighet
De hårdgjorda grusgångarna i naturreservatet och runt våtmarken lämpar sig för t ex rullstolsanvändare. Även grusgångarna i naturreservatet och de som ansluter till våtmarken är hårdgjorda.

Bra att veta
I reservatet finns grill- och rastplatser med bord och bänkar.

Våtmarken är inhägnad men det finns stättor på några ställen. Får eller nötkreatur kommer att beta i det inhägnade området.

Senaste obsar
Se vad som har rapporterats från lokalen (hämtas från Artportalen).


Text: Karl-Erik Söderqvist
Foto: Karl-Erik Söderqvist

Kategorier: Lokaler