Ödåkra sjö

Publicerad av webbgruppen den

Nyanlagd våtmark väster om naturreservatet Duvestubbe skog.

Hitta hit

Ödåkra sjö

Från Allerumsvägen i västra delen av Ödåkra, kör in på Fabriksgatan. Vid Gamla spritfabrikens sydvästra gräns, följ gångväg genom Duvestubbe naturreservat ca 1000 m till grillplats i sydvästra delen av reservatet. Därifrån dålig upptrampad stig längs åkerkanten till bro över våtmarkens utlopp.

GPS
Våtmarken: 56.099955, 12.729979 , parkeringen: 56.102675, 12.742216

Parkera
På Fabriksgatan, längs staketet mot Gamla spritfabriken

Åka kollektivt
Tåg eller buss till Ödåkra station sedan promenad längs Fabriksgatan söderut till naturreservatet.
Till Skånetrafiken

Bra obsplatser
Går att promenera runt våtmarken men ingen anlagd gångväg. Glöm ej bort att skåda under promenaden genom reservatet. En fin bäck, utflödet från våtmarken, rinner genom området.

Vilka fåglar kan man se?
Änder och vadare mm. I naturreservatet hackspettar, finkar, mesar mm

Tillgänglighet
De hårdgjorda grusgångarna i naturreservatet lämpar sig bra för t ex rullstolsburna. Svårt sista biten från grillplatsen till våtmarken då den delen inte är hårdgjord utan bara en upptrampad stig i åkerkanten.

Bra att veta
I reservatet finns grill- och rastplatser med bord och bänkar.

Senaste obsar
Se vad som har rapporterats från lokalen (hämtas från Artportalen).


Text: Karl-Erik Söderqvist
Foto: Karl-Erik Söderqvist

Kategorier: Lokaler