Örby ängar

Publicerad av webbgruppen den

Söder om Råå hamn ligger ett friluftsområde med betade hagar, vasspartier och fuktiga videsnår. Örby ängar är en sträck- och rastlokal värd ett besök under vår, försommar och höst.

Hitta hit

Tag av västerut från gamla Landskronavägen och in på Örbyvägen ner mot Sundsgårdens folkhögskola. Strax efter du passerat skolan kan du välja att ta av till vänster eller köra rakt fram beroende vilken del av området du vill besöka

Parkera
Möjlighet till parkering finns både i norra och södra delarna av området.

Åka kollektivt
Med lokaltrafiken kan du ta buss linje 1 till Råå. Det blir en bit att gå men samtidigt passerar du lokalen Råå hamn. Regionalbussarna 219 och 220 går på Landskronavägen med hållplats vid Sundsgården.
Till Skånetrafiken

Bra obsplatser
Några obsplatser som riktigt ”sticker ut” finns det inte, men området lämpar sig i hög grad att tas sig runt i och stanna till och lyssna och upptäcka. Några föreslagna stopp finns markerat på kartan.

En bit in från stranden finns ett mera sankt parti som sträcker sig nord/sydlig riktning. Vill man få lite mera överblick av lokalen får man söka sig upp österut på ”landborgen”.

Vilka fåglar kan man se?
Många av våra vanliga sångare kan man iaktta här och även gräshoppsångare ses här nästan årligen, ibland med flera exemplar.

Området erbjuder också rikligt med näktergal och flertalet vattenrallar.

Sällsynta besökare är t.ex. kornknarr, sydnäktergal, svarthakad buskskvätta och pungmes, den senare har också häckat här tidigare.

Eftersom lokalen i viss mån fungerar som ledlinje och ”fångar upp” fåglarna, kan man här framför allt på hösten följa det tidvis kraftiga sträcket söderut med t.ex. stora mängder bo-/bergfink och även ett betydande sträck av ärlor och piplärkor.

Tillgänglighet
Inom området är relativt lätt att ta sig fram om man håller sig till vägar och större stigar.

Bra att veta
Delar av den norra parkeringsplatsen fungerar vintertid som båtuppläggningsplats. I närheten finns också en skjutbana.

Kommer du med bil från Råå kan man inte ”ta sig över” (Råån) till Örby ängar utan man måste köra upp om Landskronavägen.

Sommartid är stränderna omtyckta badplatser och vissa riktigt fina dagar kan det nästan bli trångt.

Senaste obsar
Se vad som har rapporterats från lokalen (hämtas från Artportalen).


Text: Christer Strid
Foto: Bengt Andersson

Kategorier: Lokaler