Ören Strandbaden

Publicerad av webbgruppen den

En långt utskjutande stenör i norra Öresund, som ingår i ett naturreservat. Ören omges på ömse sidor av sandstrand, ofta med tångvallar som attraherar diverse fåglar.

Lokalen kan vara värd ett besök året om, även om vår, höst och vinter är mest givande.

Hitta hit

Från Höganäs följ väg 111 norrut, i Strandbaden sväng vänster vid gul och röd skylt “Tallbacken” (under denna finns även en skylt “Tennisbanor”)

Parkera
Efter att du har svängt från väg 111, kör ca. 200 m rakt ner mot Öresund – där finns en parkering.

Åka kollektivt
Från Höganäs buss 222 eller 223 till Strandbaden och hållplats “Tallbacken”, därifrån samma väg som den bilburne.
Till Skånetrafiken

Bra obsplatser
Från parkeringen gå norrut mot Ören, efter några hundra meter kommer du till en bunker. Härifrån har du utsikt över området då detta utgör högsta punkten. Om du stannar här stör du inte fåglarna. Gör även ett besök i tallskogen.

Vilka fåglar kan man se?
Under vår och höst tidvis ett fint sträck av änder och vadare, varav många rastar. Bl.a. flera tusen ejdrar under senvinter och tidig vår.

Vintertid brukar ge utdelning i form av vattenpiplärka, rödbena, snösparv, någon gång berglärka och skärsnäppa. Rariteter som alförrädare större piplärka och tereksnäppa har siktats.

I tallskogen brukar en del såväl större som mindre korsnäbbar ses under de kalla årstiderna.

Tillgänglighet
En gammal körväg från parkeringen leder bort mot fortet, denna kan utnyttjas för skådare med funktionsnedsättning.

Bra att veta
Från 1 april – 15 juli är det beträdnadsförbud på Ören samt 50 meter ut i vattnet. Övrig tid bör du inte gå ut på Ören då det hela året rastar mycket fågel där.

Senaste obsar
Se vad som har rapporterats från lokalen den senaste tiden (hämtas från Artportalen).


Text: Alf Petersson
Foto: Alf Petersson

Kategorier: Lokaler