Ornakärr

Publicerad av Thomas Wallin den

Ornakärr, Görslövsåns mader, eller som de närboende säger ”maaorna”. Periodvis översvämmade betesmarker utmed ån.

Hundratals stängselstolpar erbjuder massor av sittplatser för en mängd olika fåglar. Låt kikarens panorama löpa längs dessa stolprader.

Hitta hit

Ornakärr är skyltat just så både från väg 112 (Höganäs-Ängelholm) och från vägen någon kilometer norr om Mjöhult.

Parkera
Ornakärrsvägen: ett par hundra meter väster om bron över ån finns ett par mötesfickor längs den annars relativt smala vägen.
Madgropen i sydvästra delen, se nedan.

Åka kollektivt
Mer eller mindre omöjligt…

Bra obsplatser
De flacka markerna avspanas enklast och mest störningsfritt från Ornakärrsvägen. Bra obsplats, ävenså parkering, vid Madgropen i områdets sydvästra del varifrån man också kan avspana Ingelsträde våtmark/Vellbrodammarna. Planer finns på att placera ett fågeltorn här.

Vilka fåglar kan man se?
Under vår och försommar rullar storspoven sitt läte över maderna, tranor landar till för kortare eller längre perioder. Änder, gäss och vadare rastar vår och höst. De tuviga markerna är rika på smågnagare och föder kärrhökar, vråkar, tornfalk och periodvis jorduggla. Övrigt; gök, gulärla och buskskvätta. Mer eller mindre regelbundet påträffas gräshoppsångare och dubbelbeckasin.

Tillgänglighet
En skådarvänlig lokal från obsplatser nämnda ovan.

Bra att veta
Kullalandet ligger lågt, för inte så värst många århundraden sedan gick det att ta en någorlunda flatbottnad båt från Skälderviken och komma ut på sundssidan.

Senaste obsar
Se vad som har rapporterats från lokalen (hämtas från Artportalen).


Text: Ulrik Alm
Foto: Ulrik Alm

Kategorier: Lokaler