Örnrundan

Publicerad av webbgruppen den

Observera att vägen mellan Västraby och Rögle är avstängd under tiden som arbetet med dubbelspår på järnvägen mellan Helsingborg och Ängelholm pågår.

Klassisk skådarrunda namngiven någon gång på 1960-talet.

“Örnarunda” lite slarvigt benämnt bland skådare men kan även kallas lyssnarrunda under vår- försommar (skulle kanske hellre kallas Fuglehultsrundan. På de gamla kartorna kör du runt Fuglehults Måsen, Stora och Lilla Fuglehult, Fogelsången och Piparehuset. Här har tydligen alltid varit gott om fågel eller så hade de gamla Kullaborna livlig fantasi!).

I grova drag en runda runt storgodsen, Vegeholm, Rögle, Östraby, Västraby, Svedberg, Lönhult, Höghult, Bjärbolund och Stureholm.

Hitta hit

Alla vägar bär till området, men här visar vi bara på några.

Från Höganäs:
Kör Höganäs, Ingelsträde, Karlsfält. Före Karlsfält (norr om), du ser nu Svedberga kulle på vänster sida, tag vänster mot Kattarp och Svedberg (Pilasmedjan).

Från Helsingborg:
Från 111:an kör vägen mot Allerum och Jonstorp, strax efter Karlsfält (norr om) sväng höger mot Kattarp och Svedberg (Pilasmedjan).

Från Ängelholm:
Mot Utvälinge och Höganäs. I korsningen vid Tånga kör rakt fram mot Rögle. I Rögle kör mot Kattarp. Innan järnvägsundergången sväng höger mot Mjöhult sedan direkt vänster mot Västraby.

Alternativ
Sväng vänster mot Varalöv, tag första avtagsväg mot höger (ej mot Oregården) till Välinge. Spana av fälten mot Vegeholmsskogen och västerut mot Oregården. Här kan under sträcktider ett gott rovfågel- och småfågelsträck passera. I Välinge, om det är blött och gott om översvämningar, tag vänster mot Strövelstorp efter några hundra meter kan du parkera vid pumphuset som ligger precis innan du passerar Hasslarpsån. Spana av området ner mot oset där ån rinner ut i Vegeå. Kan vara bra för änder, vadare och gäss.

När detta är avklarat kör tillbaks och vidare mot Rögle säteri och Mjöhult. När du passerat igenom skogen vid Rögle säteri och har Hasslarpsån utmed vänster sida av vägen sväng höger mot godset. Följ vägen tills du kör under järnvägen, sväng direkt vänster mot Mjöhult och vänster mot Västraby. Om du kommer ifrån Åstorp och Bjuvshållet är detta en lämplig väg in i området.

Parkera
Dåligt med möjligheter, tänk på att lantbrukarna skall kunna komma fram med stora maskiner. Men oftast står man bara i närheten av bilen och spanar så då är det ju inga problem.

Om du vill cykla rundan är det kanske lämpligast att parkera antingen på västra sidan av Svedberga kulle här finns parkeringsplats. Cykla norrut från parkeringen och ta till höger när du når den gamla banvallen.

I Rögle by finns också lämpliga parkeringsplatser.

Åka kollektivt
Mer eller mindre omöjligt, framförallt under lördag-söndag. Men möjligheter finns från Farhult, Utvälinge, Kattarp, Strövelstorp m.fl. men då måste man kanske ha cykel med sig.

Bra obsplatser
Kör mot Västraby parallellt med järnvägen. vägen går fram mot Västraby gård. Kör FÖRSIKTIGT GENOM GÅRDEN, precis när du passerat gården kör du över den gamla banvallen som numera är cykel och ridväg.

Följ vägen mot Tursköps skog, du kommer att få skogen på vänster sida (ej allmän väg). Kör rakt fram mot Svedberg. I Svedberg tar du mot höger precis innan skogen.

Kör norrut mot godset, precis före sväng höger ut mot fälten, du har då de gamla statarlängorna på vänster sida. Mitt ute på fältet sväng 90 grader vänster mot Stureholms f d station. Kör försiktigt över cykelbanan, kör rakt fram, när du kommer fram till den större vägen kör rakt fram och följ blå anvisningspilar mot Rögle.

Du kommer då att passera igenom Stureholmsskogen, du har godset på den södra sidan om vägen. När du kommer ut på fälten igen finns det en nyanlagd våtmark på vänster sida om vägen uppemot Bjärbolunds gård. Direkt på vänster sida, när du kommer ut genom skogen finns en mindre parkeringsplats. Från denna når du det nya fågeltornet, med god utsikt över våtmarken och fälten bortemot Rögle säteri. Här har KOF under vintertid en fågelmatning. Följ vägen rakt fram och då är vi tillbaka där vi startade vid korsningen mot Västraby gård. Rundan är cirka 15 km lång

Vilka fåglar kan man se?
Under hela resans gång spanar du av fält och skogskanter, är det sträcktider spana då även uppåt!!

Vår och höst kan stora mängder med främst rovfågel och småfågel passera över området många fåglar rundar den inre delen av Skälderviken både under vår och höst vilket göra att viss koncentration av sträcket kan ses här ute på slätten.

Var fåglarna rastar ändras från år till år beroende på vilka grödor som odlas. Fjällpiparna som numera ses regelbundet på våren rastar ofta på fält som börjar odlas sent, så gör även stenskvättor och andra fåglar som gillar öppna marker. Vaktel och kornknarr föredrar annan gröda.

Skogsdungarna skall alltid spanas av liksom stora solitära träd som finns i gärdsgårdarna. Rögle skog, Tursköp och Stureholmsskogen är ett måste i detta avseende. Dräneringsbrunnarna gillas också som rastplats av tex falkar, jaktfalken har ju ofta setts sitta på dessa liksom pilgrimsfalk.

Vad som gömmer sig inne i dessa lövskogsdungar är det väl ingen som har riktigt koll på men sommargylling och mindre flugsnappare har observerats under åren.

Tillgänglighet
Då den mesta skådningen sker från bil är det väl den enda begränsningen att man måste ha tillgång till denna. Men området kan också besökas med permobil.

Cykel är ett utomordentligt transportmedel i området, dock sköts snöröjningen dåligt på cykelbanan men under vår, sommar och höst går det alldeles utmärkt. Och jag vill förorda cykel under lyssnarturerna.

Bra att veta
Tänk på att alla vägar inte är allmänna. Kör försiktigt och visa hänsyn, så att vi KOF:are även i framtiden välkomnas i dessa marker.


Text: Karl G Nilsson

Kategorier: Lokaler