Påarps mal

Publicerad av webbgruppen den

Påarps mal är en del av Södra Bjärekustens naturreservat – en ganska otypisk del av reservatet eftersom skär och vikar präglar kustlinjen.

Området kan bjuda på överraskningar alla tider på året.

Hitta hit

Åk vägen mellan Västra Karup och Torekov, sväng ner mot havet vid skylten Dagshög alt Torekovs hotell. Sväng in på Laxvägen och därefter mot havet på Piggvarsvägen.

Parkera
Före backen ner mot naturreservatet finns goda möjligheter att parkera i kanten på en åker.

Åka kollektivt
Inga kollektiva förbindelser finns. Närmaste busstation finns i Torekov.

Bra obsplatser
Området är trevligt att vandra i – beteshagar, enbuskmarker, klapperstensfält och små våtmarker bidrar till en omväxlande upplevelse. Från bunkern längst ut på udden har man god utsikt över skären där toppskarvarna brukar hålla till.

Vilka fåglar kan man se?
Toppskarvarna brukar finnas på plats under höst/vinter/vår. Vadare och änder rastar under sträcktider då även sträcket av tättingar kan vara intensivt..

Under sommaren ses stenskvätta, rödbena, vitkindad gås med flera arter.

Tillgänglighet
För att komma in på naturreservatet måste stängsel passeras via en låg stege.

Senaste obsar
Se vad som har rapporterats från lokalen den senaste tiden (hämtas från Artportalen).


Text: Thomas Wallin
Foto: Thomas Wallin

Kategorier: Lokaler