Pålsjö skog

Publicerad av webbgruppen den

Ett sammanhängande skogsområde med insprängd betes- och åkermark som sträcker sig längst den s.k. landborgen nästan från centrum av Helsingborg i riktning norrut mot Sofiero slott och Mariastaden. Delar av området ingår numera i Pålsjö naturreservat.

Området bjuder på den artsammansättning som hör till bokskogens fauna, men även studier av sträckande fåglar kan göras framför allt under höstmånaderna.

Hitta hit

Ett stort antal stigar och mindre vägar korsar igenom området och bjuder på ett mycket varierande utbud av kortare eller längre promenader eller varför inte en cykeltur.

För dig som första gången vill bekanta dig med området, välj kanske att utgå från Pålsjö slott eller Thalassa (med den gamla gården Pålsjö torp strax intill Naturpunkt Betesmarken) för att vid senare tillfällen beta av andra delar. Kanske hittar du ditt favoritställe.

Parkera
Ett antal möjligheter finns till att parkera och man får utgå ifrån den del man vill besöka.

Åka kollektivt
Med stadsbussarna – i första hand linje 3 och 6 – kan man ta sig från centrum och ut till de östra delarna av området, med hållplatser på Romares väg och Christer Boijes väg.

Stadsbuss 8 som går från centrum och vidare norrut på Drottninggatan mot Laröd/Hittarp.
Till Skånetrafiken

Bra obsplatser
Eftersom området i första hand är ett strövområde finns det ett antal lämpliga obsplatser efter tycke och smak. Utforskar och hitta din egen favorit!

Vill du få överblick över Öresund varför inte välja stigen längs Landborgen och stanna till i närheten av Thalassa.

Fortsätter du därefter 6-700 meter norrut och viker av på en stig österut hittar du ett område med storvuxen hassel som brukar kunna innehålla en hel del trevliga arter.

Ytterligare lite nordost, stanna till i övergången från åkermark till bokskog. Härifrån kan du vissa dagar få en god överblick av höststräcket. Fortsätter du ytterligre norrut kommer du strax fram till Sofieroskogen. Kanske passerar du då Sofiero gård. Här finns det möjlighet till både förtäring, inhandla nybakat eller köpa närodlat.

”Vallgraven” runt Krematoret kan också vara värt ett besök. I regel mycket änder och ett säkert ställe för övervintrande rörhöns. Har finner du också både gråhäger och storskarv på jakt efter karp och guldfisk. Blir du sugen på lite förtäring kan ett besök på göras på Pålsjöpaviljongen som har gamla anor.

Lite nordost om området finns ett av Helsingborgs nyare bostadsområde – Mariastaden – som kan vara värt ett besök. Insprängt bland bostäderna finns en del reglerings-/dagvattendammar som kan ”innehålla” en del trevliga arter. Bland häckare finns t.ex små- och gråhakedopping och under större delen av året besöker gråhägern vattensamlingarna för födosök och även fiskgjuse och vit stork har stannat till. Området gränsar också västerut mot Kungshultsskogen

Vilka fåglar kan man se?
Området hyser arter som hör bokskogsområden till. Med lite tur kan du få se fyra hackspettarter; spillkråka, gröngöling, större- och mindre hackspett samma dag.

Rastande fåglar som kan förekomma i lite större mängder är t.ex. ringduva och trastar. Vissa år förekommer också stora mängder bo- och bergfink som tar del av bokollonen.

Bland häckande arter finns hackspettarna (med undantag av spillkråka) skogsduva, grönsångare, gransångare, näktergal m.fl. En stor del av Sveriges bestånd av häckande trädgårdsträdkrypare hittar du här.

Tillfälliga gäster hittar man bland t.ex. bändelkorsnäbb, rosenfink, mindre flugsnappare och sommargylling.

Under sträcktider, framför allt på hösten, passerar mycket rovfåglar på väg söderut, vanligare arter som orm- och bivråk till mera sällsynta gäster som havsörn och mindre skrikörn.

Vill du läsa mera om Pålsjö skogs häckande fåglar finns följande publicerat från senare år; Häckfåglar i Pålsjö skog 2019 – av Gustaf Persson & Jimmy Lindberg (Anser 2020 nr 1), Pålsjö naturreservat – Naturreservat i närmiljön – en inventering av områdets fåglar 2019 – av Christer Strid  

Tillgänglighet
Är lättillgänglig och framkomligheten är på de flesta ställen mycket god, även för dig som kommer med rullstol.

Bra att veta
I området förekommer biltrafik endast på några få gator. Några olika ridstigar korsar också igenom.

Drygt 200 meter norrut från Thalassa finns en informations- och rastplats, med bord och bänkar samt även möjlighet för dig som vill grilla.

Hämta skötselplan (pdf-fil, 10,5 mB)

Senaste obsar
Se vad som har rapporterats från lokalen (hämtas från Artportalen).


Text: Christer Strid
Foto: Christer Strid

Kategorier: Lokaler