Råå hamn

Publicerad av webbgruppen den

Strax söder om småbåtshamnen på Råå och inte långt från Örby ängar, finns det stora möjligheter för dig med stort tålamod att studera måsar och trutar under goda betingelser. Precis bakom den södra hamnpiren, ligger en ”lagun” eller ett bakvatten som erbjuder ett spännande skådande över en begränsad yta.

Hitta hit

Med bil tar du lämpligast av västerut från gamla Landskronavägen och in på Örbyvägen ner mot Sundsgårdens folkhögskola. Fortsätt rakt fram tills du ser hamnområdet.

Parkera
En anlagd parkeringsyta/båtuppläggningsplats finns strax öster om lokalen.

Åka kollektivt

Med lokaltrafiken, ta busslinje 1 till Råå och därifrån till fots söderut över gångbron till hamnen.

Regionalbussarna 209 Helsingborg-Vallåkra och 218 och 219 går på Landskronavägen.

Till Skånetrafiken

Bra obsplatser
Bara några tiotal meter väster om parkeringsplatsen hittar du bra platser där du kan spana av området.

Vilka fåglar kan man se?
Lokalen är i första hand känd för att hysa arter som för den ”vitfågelintresserade” kan innebära en guldgruva. Medelhavstrut och kaspisk trut ses regelbundet och även sällsyntheter som svarthuvad mås och vitvingad trut har iakttagits.

Rastande fåglar – utöver vitfågel – är en del vadararter som kärrsnäppa, rödbena, strandskata m.fl. och en del änder. Ett besök i hamnen kan ge arter som smådopping, vigg, brunand och storskrake.

Under sommarhalvåret erbjuder buskagen runt parkeringsplatsen en kör av sångare och här har även sydnäktergal rapporterats.

Vill du få ut mer av ett besök i området, varför inte passa på att även besöka Örby ängar som ligger söder om hamnområdet.

Tillgänglighet
Lokalen är lättillgänglig och inget direkt ”strövområde”, utan skådas lämpligast i stort sätt från parkeringsplatsen. Vid den södra ”obsplatsen” kan man i princip sitta i bilen och spana.

Bra att veta
Delar parkeringsplatsen fungerar vintertid som båtuppläggningsplats. Kommer du med bil från Råå kan du inte ta sig över Råån med bil utan man måste köra upp om Landskronavägen.

Senaste obsar
Se vad som har rapporterats från lokalen (hämtas från Artportalen).


Text: Christer Strid
Foto: Christer Strid

Kategorier: Lokaler