Rålehamn

Publicerad av Thomas Wallin den

Söder om Tjällran men norr om golfbanan i Torekov ligger Rålehamn med sin ”skådarbunker” strategiskt placerad precis söder om hamnen.

Valet av sträcklokal när väderprognoserna talar om lite kraftigare vindar från sydväst eller väst är och kommer alltid att vara ett mycket personligt val. En del vill sitta högt med god överblick medan en del andra väljer att sitta lägre där chanserna för goa närobsar oftast är bättre.

Föredrar man det sistnämnda är bunkern vid Rålehamn ett gott val. På köpet får man trevliga naturmiljöer med enefäladen på ena sidan och små kobbar och skär som letar sig ut i havsbandet på den andra sidan.

Hitta hit

Kommer du från norr så följ skyltningen mot väster och ”Golfbana 2 km” innan du når fram till Torekov. Följ vägen så att du hela tiden har golfbanan söder om dig. Vägen slutar där golfbanan slutar i väster vid en väl tilltagen P-plats. Följ Skåneleden norrut fram till bunker nr två precis innan den mindre hamnen som är Rålehamn. Uppe vid denna bunker har du nu god sikt ut över Hallands Väderö i väster och mot den halländska kusten i norr.

Parkera
Vid golfbanan eller vid Ängalag nedre (skyltat Ängalag N på vägen mellan Hov och Torekov).

Bra obsplatser
Bunkern som ligger på en liten udde precis söder om hamnen ger bra skydd mot vindar från syd- och västsektorn. Bunkern ligger några meter upp från strandkanten vilket ger goda möjligheter till bra och nära obsar.

Vilka fåglar kan man se?
Vårsträcket är kanske som mest spännande när tärnorna och en och annan kustlabb passerar på bekvämt avstånd i slutet av april. Även storspoven väljer gärna kustremsan på sin väg norrut.

I slutet av juli med vindar från västsektorn inleds höstsäsongen med en hel del tärnor och vadare på sydsträck. Tärnorna är luriga då de under några morgontimmar i stora antal kan dra söderut från Laholmsbukten ut mot t.ex. Hallands Väderö för att sedan återvända under sena eftermiddagen eller kvällen i riktning tillbaka mot Laholmsbukten. Många gånger upplever man samma mönster hos alkor, labbar och havssulor lite senare under hösten så var med andra ord återhållsam med räkneverket vid sträckräkningen.

Under hösten följer ofta labbar, lommar och alkor kusten från Hovs Hallar mot Rålehamn och vidare söderut om vinden kommer från västsektorn och är tillräckligt stark, minst 7-8 m/s. Vid lägre vindstyrkor kommer fåglarna ofta direkt från hallandskusten utan att ta omvägen via Hovs Hallar eller Laholmsbukten. Gässen gör t.ex. ofta detta på sin väg söderut.

Enstaka stenfalkar passerar också men flertalet ses längre in över land i höjd med Kattvik och Båstad.

Tättingarna väljer oftast också en annan väg söderut och ses sällan i stora antal.

I november kan man med lite tur få uppleva rastande bonusarter som skärsnäppa och berglärka. Kanske passerar någon av de större lommarna.

Vintern kan också vara ganska bra med stora mängder tretåig mås och stormfågel. Från Hallands Väderö kommer ofta havsörnen på besök.

Bra att veta
Vill man sitta bekvämt i lä för vind och regn så är det bra om man är på plats i god tid. Bunkern ”rymmer” de fyra första personerna bra men om man kommer som nr fem blir man hänvisad en plats utanför bunkerns skyddande väggar.

Senaste obsar
Se vad som har rapporterats från lokalen den senaste tiden (hämtas från Artportalen).


Text: Leif Dehlin
Foto: Thomas Wallin

Kategorier: Lokaler