Rönnen

Publicerad av Thomas Wallin den

En utskjutande halvö med betade ängsmarker, sandstränder, små vikar och en smal kanal som avgränsar själva ön Rönnen från fastlandet.

Området är rikt på främst vadare och änder och har alltid något att erbjuda, oavsett årstid.

Hitta hit

Rönnen nås enklast från parkeringsplatsen vid Häljarödsgården (öster om området).

Parkeringen vid Häljarödsgården nås från vägen som går mellan Farhult och Utvälinge. Öster om själva Rönnenområdet ligger ett brunt korsvirkeshus på norra sidan av vägen. Skyltar på huset anger ” Häljarödsgården ” samt ”EFS”. Sväng in på grusplanen och parkera längst ner.

Parkera
Vid besök av östra sidan kör man ner vid Häljarödsgården och ställer bilen 50 meter nedanför gården intill gräsplanen, se ovan.

Åka kollektivt
Buss 225 mellan Höganäs och Ängelholm passerar nära Rönnen. Kliv av vid busshållsplats ”Norra Heljaröd Rönnen” om du skall till östra sidan och hållplats ”Norra Heljaröd Sjömadsvägen” om du skall till västra sidan.
Till Skånetrafiken

Bra obsplatser
Vid västlig vind kan det vara spännande att stå på östra sidan av Rönnen. Ett flertal större buskage erbjuder lä mot vinden. Ofta passerar havsfåglarna på bekvämt avstånd då de cirklar runt i Skälderviken.

Även den västliga sidan av lokalen erbjuder fin vy över havet och själva Rönnen.

Från Häljaröds hamn, följ grusvägen österut. Efter knappt 100 m ligger KOF:s f.d. klubbstuga på vänster sida (ett grått hus med snedtak). Följ sedan grusvägen förbi husen bort till trappan över taggtråden. Runt stugan finner du lä mot bitande västanvind.

För att ta dig bort mot själva Rönnen gå längs taggtrådsstaketet bort till den lilla dyiga viken. Detta är normalt den bästa platsen för småvadare

Från parkeringen vid Häljarödsgården , gå genom den lilla skogsdungen och diagonalt över den fyrkantiga gräsplanen ner mot havet. Följ den gräsbevuxna stigen (Kullaleden) ut mot Rönnen.

Vilka fåglar kan man se?
Bland häckande fåglar märks skärfläcka, rödbena, större strandpipare och småtärna.

Under våren rastar en mängd fåglar och arter på lokalen. Änder och vadare är karaktärsarter. I maj månad ses större flockar av gulärla och bland dess kan rödstrupig piplärka upptäckas.

Under sensommaren är det främst rastande vadare som lockar. Lilla viken med sina dyiga banker nyttjas flitigt av födosökande calidris och tringavadare. I havet utanför Rönnen ses regelbundet större koncentrationer av svarthakedoppingar.

Tillfälligt: större lira, gulnäbad lira, amerikansk bläsand, vitögd dykand, alförrädare, jaktfalk, tundrasnäppa, vitgumpsnäppa, gulbröstad snäppa, mindre gulbena, lunnefågel, skatgök, nunnestenskvätta, kungsfågelsångare och brandkronad kungsfågel.

Tillgänglighet
Området vid f.d. KOF-stugan nås utan problem medan det krävs passage av taggtrådsstängsel vid besök nere vid kanalen. Stängseln är svårforcerade då en smal trappa måste passeras.

Bra att veta
Ön Rönnen avgränsas mot fastlandet av en smal, inte alltid vattenfylld, kanal.

Tänk på beträdnadsförbudet som råder under hela året.

Senaste obsar
Se vad som har rapporterats från lokalen den senaste tiden (hämtas från Artportalen).


Text: Thomas Svanberg
Foto: Thomas Wallin

Kategorier: Lokaler