Sandön

Publicerad av webbgruppen den

Sandön i Skäldervikens allra sydostligaste del erbjuder med sina revlar och växlande vattennivåer en stor tillgång till fågel. Lokalen lämpar sig för besök året runt.

Hitta hit

Vid Utvälinge, på vägen mot Farhult och Jonstorp, finns en milstolpe i sten. Sväng in här. Vägen delar omedelbart upp sig. Följ skylt mot Idrottsplats, kör in på Kryssvägen och fortsätt förbi fotbollsplanen. Parkera på den öppna planen framför boulebanan.

Parkera
I byns västligaste del finns en stor öppen gräsplan vid boulebanan

Åka kollektivt
Buss 225 mellan Ängelholm och Höganäs. Kliv av i Utvälinge vid busshållsplats ”Kryssvägen”.
Till Skånetrafiken

Bra obsplatser
Från parkeringen vid boulebanan erbjuds god vy över Sandön med omgivande sandrevlar och vattenytor. Den ensamma björken ger hyfsat vindskydd under blåsiga dagar.

Jämte åmynningen finns april tom oktober en brygga utlagd till Sandön. Från bron har man även möjlighet att spana av kanterna av ån. Vid lågvatten rastar ofta mycket fågel utmed dessa kanter. Vattenrall liksom småfläckig sumphöna ses regelbundet.

I havet utanför Sandön ligger ett stenskär vid namn Själrönnen. Vintertid sitter det ofta någon eller några havsörnar på stenarna liksom flockar av kärrsnäppa.

Under höst och vinter när det blåser till från väster är Sandön ett spännande alternativ som havsfågellokal. Även om inte det blir lika höga antal som tex i Laholmsbukten är Sandön intressant. Stormsvalor, labbar, tärnmås och ibland även liror kan ses dra runt inne i Skälderviken oförmögna att ta sig ut igen när stark vind råder.

Vilka fåglar kan man se?
Bland häckarna märks större strandpipare och fisktärna. Skärfläcka och småtärna har häckat och skall förhoppningsvis komma tillbaka med stöd av det restaureringsprojekt som pågår.

Vår och höst rastar stora mängder fågel och området ligger mitt i en sträckpassage. Under mars ses nyanlända arter som gravänder, skärfläckor, större strandpipare, rödbenor, skrattmåsar och fiskmåsar.

Från och med april ses fler arter och gluttsnäppor börjar märkas bland vadarna. I maj kan det stundtals ses höga antal av dvärgmåsar och ibland även svarttärnor. Änder liksom arktiska vadare rastar vid lämplig väderlek.

Sommartid fiskar oftast flera fiskgjusar i området och arktiska vadare på returflytt ökar.

Under hösten är lokalen en flitigt utnyttjad rastlokal och ett flertal olika arter noteras. Vår och höst ses såväl rovfågel som tättingsträck. Från vassområdena hörs året runt skäggmes.

Tillfälligt: större lira, stormsvala, toppskarv, silkeshäger, amerikansk bläsand, tuvsnäppa, tereksnäppa, mindre gulbena, brednäbbad simsnäppa, vitvingad trut, sandtärna, citronärla och större piplärka

Tillgänglighet
Lokalen är lättillgänglig och via träbryggan når man ut till Sandön. Terrängen är inte kuperad.

Bra att veta
Tänk på beträdnadsförbudet på Sandöns södra delar under hela året – observera att det gäller även på revlar och dybottnar. På Själrönnen och omkringliggande vatten råder beträdnadsförbud under perioden 1 april till 15 augusti.

Senaste obsar
Se vad som har rapporterats från lokalen den senaste tiden (hämtas från Artportalen).


Text: Thomas Svanberg
Foto: Thomas Wallin

Kategorier: Lokaler