Sofiero våtmark

Publicerad av Thomas Wallin den

En våtmark och dagvattendamm med endast ett par år på nacken. Den ligger strax nordost om Sofiero slott och gränsar även till Sofieroskogen. Området ingår i Pålsjö naturreservat.

Hitta hit

Det finns ett par olika alternativ att ta sig till våtmarken – i första hand lämpligt med cykel eller till fots:
Alternativ 1: du kommer öster ifrån – via Mariastaden – och följer cykelvägen västerut mot Laröd. Parallellt strax norr om dammen finns även en mindre ”vångaväg” (används också som ridstig) som löper från Kungshults vårdboende västerut mot Laröd.
Alternativ 2: Då tar du dig från väster – via Sofiero slott eller Laröd – och in på cykelvägen eller alternativ stigen norr om.

GPS-koordinater: 56.08798 12.67193

Parkera
Kommer du med bil – vilket du bäst gör via västra delen – stannar du till vid Sofiero slott eller vid glasskiosken i Laröd, vilket motsvarar hållplatserna för busslinje 8 (se nedan).

Möjlighet finns de även att parkera i Mariastaden, men inte lika enkelt och längre att gå.

Åka kollektivt
Goda bussförbindelser finns både till Mariastaden, linje 3 och 6, med av-/påstigning vid hållplats Maria Park alternativ Maria Hage eller med linje 8 via Sofiero slott, med av-/påstigning Sofiero huvudentré eller Sofiero (glasskiosken i Laröd).
Till Skånetrafiken

Bra obsplatser
God överblick från både cykelbanan på södra sidan och stigen på norra sidan. Södra sidan är nog att föredra eftersom man här kommer lite ”högre upp”. Dagsljuset kan också vara avgörande vilken sida du ska välja. På kartan har några förslag markera

Vilka fåglar kan man se?
Eftersom dammen/våtmarken är nyanlagd, finns knappas någon växtlighet i dammen ännu. Däremot kan man räkna med att förändringar kommer att ske åren framöver. Innebär att det företrädesvis har varit tillfälligt rastande fåglar som setts, t.ex. mycket vitfågel, en del änder och vadare.

I området ses regelbundet även en del rovfåglar, ormvråk, tornfalk, sparvhök, glada m.fl och även havsörn och pilgrimsfalk då och då.

Bland de mindre tättingarna kan nämna steglits, gulärla, hämpling, skogsduva m.fl. och strax intill även trädgårdsträdkrypare.

Området har mycket goda förutsättningar i samband med vår- och höststräcket då det passerar mycket med rovfågel, tranor, gäss, men även mindre tättingar.

Tillgänglighet
Tillgängligheten är mycket god på den södra sidan av området eftersom den asfalterade cykelbanan Laröd-Mariastaden löper utmed hela våtmarken. Stigen på norra sidan något mera ojämn, men väl framkomlig.

Senaste obsar
Se vad som har rapporterats från lokalen (hämtas från rapportdatabasen Artportalen).


Text: Christer Strid
Foto: Christer Strid

Kategorier: Lokaler