Stenbänken på Landborgspromenaden

Publicerad av webbgruppen den

En okänd men ändå känd plats för många Helsingborgare som någon gång tagit sig fram längs Landborgspromenaden, strax väster om Dunkers vårdboende. Numera går även Skåneleden här.

Namnet ”Stenbänken” eller Henry Dunkers bänk hänvisar till en fast placerad stenbänk som syns på bilden. Även markerad med pil på kartan nedan.

Lokalen är företrädesvis en bra sträcklokal. God överblick över Öresund i väster. Att följa sträcket längs med Landborgsträckningen under hösten erbjuder mycket fina möjligheter till trevliga observationer. Bäst då vid SO vind. Lokalen har en ännu delvis outforskad potential!

Hitta hit

Bäst att ta sig hit till fots eller möjligen med cykel.

Landborgspromenaden går i nord-sydlig riktning. Lokalen nås även via Randersgatan och in på Tegnérgatan.

GPS-koordinater: 56.06130, 12.68574

Parkera
Lokalen är inte så lämplig att ta sig till med bil. Mycket begränsade möjligheter att parkera på angränsade gator.

Åka kollektivt
Stadsbuss linje 3 (avstigning Halalid eller Rådmansgatan) eller linje 8 (avstigning vid Kompassen). I båda fallen får man promenera  en bit.
Till Skånetrafiken

Bra obsplatser
Eftersom lokalen får anses som en utpräglad sträcklokal innebär det att du är ganska stationär på samma plats.

Vilka fåglar kan man se?
Även om sträckrörelserna längs Landborgen och ut över Öresund varit kända sedan tidigare är det först det senaste året som lokalen fått en mera regelbunden bevakning och då i första hand på höststräcket. En väldigt blandad samling fågelarter finns det möjlighet att få se. Lite extra är det att t.ex. följa de rovfåglar som sträcker ut. Alla de vanliga arterna ses mer eller mindre frekvent. Även sträckrörelserna på duvor, finkar och mesar får man en riktigt god överblick av härifrån.

Tillgänglighet
Via Landborgspromenaden är tillgängligheten stark begränsad av trappor både i söder och i norr. Däremot är det lätt att ta sig hit via vägnätet från öster.

Bra att veta
Du ska tycka om att vara social. Många människor passerar dagligen på sin tur med hunden eller för sin motion och stannar gärna till för utbyta ett par ord.

Senaste obsar
Se vad som har rapporterats från lokalen (hämtas från rapportdatabasen Artportalen).


Text: Christer Strid
Foto: Christer Strid

Kategorier: Lokaler