Svanebäcksrevet

Publicerad av webbgruppen den

Stenrev som bildar en liten utskjutande udde mellan Viken och Gamla Lerberget. En fin lokal vinter och vår där gott om fåglar samlas i kvällningen för att övernatta på revet.

Hitta hit

Från Viken kör kustvägen norrut mot Lerberget. Från Höganäshållet kör kustvägen söderut mot Viken.

Kommer du på cykel är Sillörsgränd bästa nerfarten för att skåda vid revet.

Parkera/GPS
Du parkerar bäst vid busskuren omedelbart väster om rondellen vid fortet längs kustvägen, i norra delen av Viken (56.151102, 12.569851).

Åka kollektivt
Regionbuss 220 mellan Helsingborg och Höganäs, hoppa av vid hållplatsen Viken fortet och gå norrut längs stranden. Revet syns väl från busshållplatsen, åtminstone i de flesta väderlägen.
Till Skånetrafiken

Bra obsplatser
Kliv upp på den gamla bunkern så ser du bra men du ser bra även utan att klättra.

Vilka fåglar kan man se?
Olika änder, vadare, måsar och trutar. Även en del tättingar i buskarna och på vintern födosökande i tången.

Tillgänglighet
Några hundra meters promenad söderifrån längs välanvänt promenadstråk, följ Kullaleden.

Bra att veta
Närheten till golfbanan gör att du behöver vara allert och följa golfspelet då och då.

Senaste obsar
Se vad som har rapporterats från lokalen den senaste tiden (hämtas från Artportalen).


Text: Henrik Ehrenberg och Karl G Nilsson
Foto: Mats Peterz

Kategorier: Lokaler