Svanshalls hamn

Publicerad av webbgruppen den

Svanshall är en bra havsfågellokal när det har blåst ordentligt från nordväst ett par dagar och fåglarna tryckts in i Skälderviken. Även mycket småfåglar i och kring buskridåerna runt hamnen.

Hitta hit

Kör väg 112 antingen från Varalöv eller Höganäs till avfarten Jonstorp, Arild, Mölle – vägen heter Norra Kustvägen. Följ vägen 4 km. till Svanshall, mitt i byn står det skyltat hamnen, kör ner för hamnbacken och du är framme.

GPS
56.252120, 12.661951

Parkera
I anslutning till hamnen finns en vändplats där det går bra att parkera.

Åka kollektivt
Regionalbuss 224 mellan Jonstorp och Arild (anslutning i Jonstorp till Ängelholm, Helsingborg och Höganäs). Busshållplatsen ligger mitt i byn, ca: 300 meter från hamnen.
Till Skånetrafiken

Bra obsplatser
Ovanför hamnen ligger kommandobryggan från skeppet Ribersborg, som numera är museum. Här står man lite högre upp och kan även stå under tak om det behövs.

Vilka fåglar kan man se?
Med lite tur alla de vanliga “blåsfåglarna” som labbar, alkor, lommar och liror. Havssulor och stormfåglar kommer ofta nära land.

För stormsvala är det den säkraste lokalen i nordväst med inte mindre än 8 fynd.

Ofta ligger det mycket alkor, lommar, doppingar och änder och rastar utanför hamnen. Svartnäbbad islom har setts vid ett flertal tillfällen. Inne i hamnbassängen kan man hitta alkekung.

I buskagen och träden bakom Ribbersborg kan stenknäck, stjärtmes, mindre hackspett och flera av de vanliga småfåglarna ses.

Tillgänglighet
Bra tillgänglighet, stora gräsytor och inga trappor.

Bra att veta
Är du hungrig efter allt skådande finns det en restaurang alldeles intill hamnen – dock bara öppen sommartid.

Senaste obsar
Se vad som har rapporterats från lokalen den senaste tiden (hämtas från Artportalen).


Text: Lennart Engman
Foto: Lennart Engman

Kategorier: Lokaler