Svarteskär

Publicerad av webbgruppen den

Toppskarvarnas skär i södra Torekov.

Hitta hit

Nås lättast från hamnen i Torekov. Gå/kör S:ta Toras väg/Lundstens gata tills den tar slut i en vändslinga.

GPS-koordinater: 56.42503, 12.61842

Parkera
Parkera i Torekovs hamn eller längst i söder på Lundstens gata.

Åka kollektivt
Skånetrafikens linje 505 mellan Förslöv och Torekov eller linje 523 Båstad-Torekov. Ca 10 minuters vandring mellan busstationen och Svarteskär.
Till Skånetrafiken

Bra obsplatser
Vid bunkern längst i söder på Lundstens gata. Bra översikt hela vägen från hamnen.

Vilka fåglar kan man se?
Mest känd för rastande/övervintrande toppskarvar, främst från slutet av september till början av mars. God chans att se skärsnäppor. Tobisgrisslor och tordmular passerar utanför, spana på närbelägna Vinga skär efter pilgrimsfalk mm.

Tillgänglighet
Lätttillgängligt, du skådar från den asfalterade vägen.

Senaste obsar
Se vad som har rapporterats från lokalen (hämtas från rapportdatabasen Artportalen).


Text: Thomas Wallin
Foto: Thomas Wallin

Kategorier: Lokaler