Svedberga kulle

Publicerad av Thomas Wallin den

Kullen på slätten, sydost om Mjöhult, väl markerad – drygt 60 meter över havet – i det omgivande flacka landskapet.

Luftig björkskog kring toppen, runt kullen fina partier med olika lövsinslag; al, ek och bok. De kvarvarande barrbestånden ersätts efterhand med lövträd.

Svedberga kulle används flitigt av det rörliga friluftslivet. Grusvägar, gång- och ridstigar underlättar ditt besök.

Hitta hit

Kommer man vägen mellan Allerum-Jonstorp tar man lämpligen av österut i höjd med Karlsfält. Skyltat “Kattarp 8”. Väl på denna väg missar man knappast Svedberga och skyltningen mot P-plats.

Parkera
Markerad P-plats finns vid Torparevägen som löper utmed kullens västsida. Förutsatt att du inte stör jordbrukets verksamhet går det bra att parkera vid Svedberga gård på kullens sydöstra kant.

Åka kollektivt
Regionbuss 227 Höganäs-Mjöhult, avstigning i Mjöhult, därefter gå banvallen österut mot kullen.
Till Skånetrafiken

Bra obsplatser
Från toppen har du fin utsikt över Kullalandet, Skälderviken med Bjäre och Hallandsåsen i fjärran. Ett fint parti av kullen är det gamla bokbeståndet alldeles norr om Svedberga gård. Många värdefulla hålträd finns här.

Vilka fåglar kan man se?
Rovfåglar, framförallt under vinterhalvåret. Hålbyggare som kattuggla, spillkråka och skogsduva häckar. Mindre hackspett och gröngöling ses till och från. Tillfälligt; sparvuggla, sommargylling, göktyta och bändelkorsnäbb

Tillgänglighet
Norr om kullen löper den gamla banvallen utan besvärliga stigningar.

Bra att veta
Linné, som 1749 passerade förbi under sin Skånska resa, på väg från Krapperup till Vegeholm, skriver så här från ungefärlig Jonstorpshorisont:

”Svedeberg sågs 1 kvart sydost om Halsehamn som ett högt, runt berg, övervuxet med bokskog, och syntes långt ifrån. Landet blev nu slätare och sandigare, sedan vi överrest Tönneberg bro” (Dagens Tunneberga)

Närbelägna våtmarken vid Höghult (NÖ om kullen) är också värd ett besök. Brun kärrhök under sommarhalvåret. Sångare och hämpling i de täta snåren utmed gamla banvallen. Banvallen är f ö en utmärkt cykelled. Se också Danhults dammar.

Senaste obsar
Se vad som har rapporterats från lokalen (hämtas från Artportalen).


Text: Ulrik Alm
Foto: Ulrik Alm

Kategorier: Lokaler