Tursköp-Mariedals våtmark

Publicerad av webbgruppen den

Våtmark som ligger nära Örnrundan och som är en sidodamm till Skavebäcken.

Hitta hit

Nås lättast från Örnrundan, Kattarp eller Hjälmshult. Stanna där Turköpsvägen korsar Skavebäcken. Följ bäcken och åkerkanten mot nordväst ca 500 m.

GPS-koordinater: 56.1473, 12.7227

Parkera
Parkeringsficka finns längs Turköpsvägen ca 200 m norr om bron över Skavebäcken.

Åka kollektivt
Nej

Bra obsplatser
Bra runt hela våtmarken. Från den södra sidan av våtmarken kan du även hjälpligen skåda Horsahagens våtmark som ligger direkt söder om Skavebäcken. Tyvärr finns här ingen bro över bäcken.

Vilka fåglar kan man se?
Bra rastlokal med bl a svarttärna och vadare. Häckande strandpipare och gravand mm. Skärfläcka (försök till häckning). Sångare och de flesta rovfåglar har setts i området.

Tillgänglighet
Svårtillgänglig. Om det inte är högvatten kan du torrskodd ta dig runt våtmarken annars stövlar eller kängor.

Bra att veta
Intressant lokal även för fjärils- och trollsländeskådare.

Senaste obsar
Se vad som har rapporterats från lokalen (hämtas från rapportdatabasen Artportalen).


Text: Karl-Erik Söderqvist
Foto: Karl-Erik Söderqvist

Kategorier: Lokaler