Ugglarps broar

Publicerad av webbgruppen den

Betesmarker och åkrar där Rönneå och Pinnån möts.

Hitta hit

Från vägen mellan Ängelholm och Starby, sväng åt öster vid skylten “Össjö, Källna”.

Från Munka Ljungby, sväng åt söder vid rondellen på väg 13, skyltat “Höja”. Följ Ellenbergavägen rakt söderut, fortsätt söderut när vägen byter namn till Nya Axtorpsvägen. Sväng höger när vägen tar slut.

Parkera
Två små pakeringsfickor alldeles väster resp norr om broarna.

Åka kollektivt
Svårt att ta sig med buss till Ugglarp. Närmaste busshållplats finns i Munka Ljungby (ca 6 km) eller vid Höja motorvägsavfart (ca 7 km).

Bra obsplatser
Broarna över Rönneå resp Pinnån höjer sig något över det platta landskapet och ger bra utsikt. Vid högt vattenstånd kan även området mellan broarna och husen i Ugglarp vara intressanta.

Vilka fåglar kan man se?
I maj/juni finns goda chanser att höra dubbelbeckasin, vaktel, gräshopp- och kärrsångare.

Då åarna svämmar över på våren resp hösten rastar många gäss, änder och vadare.

Vintertid ses ofta rovfåglar som fjällvråk, glada, havs- och kungsörn.

Tillgänglighet
God tillgänglighet. Så gott som all skådning sker från de asfalterade vägarna.

Senaste obsar
Se vad som har rapporterats från lokalen den senaste tiden (hämtas från Artportalen).


Text: Thomas Wallin
Foto: Thomas Wallin

Kategorier: Lokaler