Välluvs våtmark

Publicerad av Thomas Wallin den

Våtmark anlagd 2017. Uppdämd bäck i åkermark, nu inhägnad betesmark. Rastplats med bänkar och bord i östra delen av våtmarken. Bra lokal även för skådning av fjärilar och trollsländor.

Hitta hit

Kör till Välluvs kyrka. Våtmarken ligger nordost om kyrkan, mellan Sparrevägen och Påarps södra industriområde.

GPS-koordinater: 56.022860, 12.806421

Parkera
Iordningställd parkering för ca 4 bilar vid Sparrevägen.

Åka kollektivt
Pågatåg till Påarps station. Promenad till våtmarken ca 1 200 meter.
Till Skånetrafiken

Bra obsplatser
Parkeringen och rastplatsen.

Vilka fåglar kan man se?
Änder, vadare, rovfåglar, vitfågel och småfågel. Då betesmarken är blomrik är det även en bra fjärilslokal.

Tillgänglighet
Från parkeringen finns hårdgjord grusgång till rastplatsen.

Bra att veta
Det finns stängselövergångar så man kan gå in i beteshagen. Det är även möjligt att gå runt våtmarken utanför stängslet.

Senaste obsar
Se vad som har rapporterats från lokalen (hämtas från rapportdatabasen Artportalen).


Text: Karl-Erik Söderqvist
Foto: Karl-Erik Söderqvist

Kategorier: Lokaler