Vattenmöllan

Publicerad av Thomas Wallin den

Stenig och blockrik kuststräcka mellan Lerhamn och Mölle, gammal rest av Kulla fälad. Betad strandäng med mindre kärr och dammar.

Främst en vinter- och vårlokal men även höstbesök kan vara givande.

Hitta hit

Från Höganäs, när du passerat Nyhamnsläge sväng vänster vid Bräcke mölla mot Lerhamn, parkering finns nere i Lerhamn. Gå ner till hamnen och följ vägen norrut mot fäladen. Under häckningssäsong försök i görligaste mån följa större vägar och stigar.

Från Mölle, hamnen, följ kusten mot söder, där bebyggelsen tar slut finns flera övergångar till betesmarkerna.

Alternativt parkera vid Krapperups slott och gå ner igenom parken mot Lerhamn. Söder om slottet ligger Stutadammen, från denna går en gångstig i sydvästlig riktning, backe med enstaka trappsteg som följer en bäck. När bäcken passerar under gångstigen kommer du till en fyrvägskorsning, gå rakt fram mot Lerhamn. Precis innan du kommer fram till Lerhamn passerar du den gamla banvallen, numera cykelväg, gå rakt över denna och nerför backen mot hamnen. Gångtid cirka 10 min, allt beroende på fågeltillgången!

Parkera/GPS
Mölle: Mölle hamn (56.282081, 12.49373), alternativt infartsparkeringen vid Mölle kapell (56.281831, 12.503493).

Lerhamn: när du passerat den gamla banvallen finns en liten väg mot höger, mindre än 100 meter (56.25778, 12.521448). På vintern användes parkeringen som båtuppställningsplats, men det finns i stort sett alltid plats att parkera.

Krapperups slott: (56.263161, 12.531667) vägbeskrivning hur du tar dig ner till fäladen finns under hitta hit.

Åka kollektivt
Buss 222 mellan Höganäs och Mölle. Gå av vid Bräcke mölla, Krapperup Lerhamnsvägen, följ vägen ner mot Lerhamn.

Alternativt hoppa av vid Krapperups slott och vandra ner genom parken mot Lerhamn, se beskrivning ovan under hitta hit.

Avstigning i Mölle, gå runt stationen och följ den gamla banvallen söderut efter några hundra meter finns en övergång till reservatet.
Till Skånetrafiken

Bra obsplatser
Spana av strandremsan norr om Lerhamns hamn, ofta bra tångvallar och en mindre bäck mynnar på sandstranden. I söder finns reservatet Nyhamnsläge-Lerhamns strandfälad, glöm ej att även spana av havet utanför detta reservatet.

Följ grusvägen norrut, när du passerar de sydligaste dammarna på östra sidan har du bra översikt över fuktängarna och vassarna.

Vikarna vid Vattenmöllan, fina tångvallar, även här mynnar ett par mindre bäckar, använd de gamla forten som fågeltorn.

Dammarna norr om själva Vattenmöllan spanas bäst av från vägen som leder förbi de så kallade Tvillinghusen, två små hus i reservatsgränsen mot öster.

På den resterande sträckan till Mölle har du fin översikt hela vägen både över havet och strandängarna. Vid bra sträckväder glöm ej att spana av Kullaberg och åkermarken i öster.

Vilka fåglar kan man se?
Bland häckande fåglar finns, rödbena, tofsvipa, större strandpipare, strandskata samt goda bestånd av stenskvätta och hämpling.

Under vårsträcket kan stora mängder med tättingar rasta, med lite tur har man goda möjligheter att få se ringtrast eller blåhake.

Vid vindar från ostsektorn kan en del sträck av rovfågel ses, främst vårsträck och oftast då lite senare under eftermiddagen – tidiga kvällen.

På vintern relativt gott om rastande änder, doppingar, sångsvan och piplärkor. Under senare år har vattenpiplärka sets nästan årligen.

Under hösten har man goda möjligheter att se berglärka, snösparv och vinterhämpling.

Tillfälligt: blåvingad årta, jaktfalk, ängshök, svarthakad buskskvätta, större piplärka, småfläckig sumphöna, skäggmes, ökenstenskvätta m.fl.

Tillgänglighet
Bra tillgänglighet utmed östra gränsen, gamla banvallen. Däremot är själva fäladsmarken svåråtkomlig frånsett en kort bit i den södra delen, mindre bilväg, samt vägen som leder ner till Tvillinghusen norr om Vattenmöllan.

Bra att veta
Försök undvika de öppna delarna av strandängen och längre uppehåll vid kärr och dammar under häckningssäsongen, april-juni. Området hyser en relativt god stam av vadare och ett flertal andarter häckar eller har häckat i reservatet.

Senaste obsar
Se vad som har rapporterats från lokalen (hämtas från Artportalen).


Text: Kalle Nilsson
Foto: Thomas Wallin

Kategorier: Lokaler