Dagens gäng: Henrik, Sara, Peder och Henrik bakom mobilen – foto: Henrik Johansson

Fina novemberförutsättningar med svag SV-vind, lätt molntäcke och ganska ljummet. I stort sett hela ”långa rundan” uppe men denna morgon väldigt lugnt, i det närmaste tomt på fågel.

Totalt endast 29 nymärkningar fördelade på 8 arter och därtill ytterligare tre meskontroller från tidigare säsonger, bl a en talgoxe som märktes vid Dammarna 30 augusti 2015.

Märkta idag:

Bergfink6
Björktrast1
Blåmes5163
Bofink13
Buskskvätta1
Domherre5
Dvärgsparv1
Gransångare303
Grå flugsnappare2
Gråsiska3195
Gräshoppsångare32
Grönfink10
Grönsiska72
Grönsångare1
Gulsparv10
Gulärla1
Gärdsmyg667
Göktyta1
Hussvala1
Hämpling6
Härmsångare21
Järnsparv6490
Koltrast140
Kungsfiskare3
Kungsfågel29
Kärrsångare480
Ladusvala4
Lövsångare255
Mindre hackspett1
Nattskärra2
Näktergal24
Rosenfink1
Rödhake5116
Rödstjärt32
Rödvingetrast1
Rörsångare286
Stare4
Steglits9
Stenknäck1
Större hackspett3
Svarthätta188
Svartvit flugsnappare6
Sädesärla4
Sävsparv140
Sävsångare97
Taigasångare1
Talgoxe2101
Taltrast127
Trädgårdssångare64
Trädkrypare4
Trädpiplärka43
Törnskata2
Törnsångare124
Ängspiplärka1
Ärtsångare45
SUMMA293540

Kontroller idag:

Blåmes216
Gransångare18
Gräshoppsångare1
Gulsparv2
Gärdsmyg8
Järnsparv12
Koltrast6
Kärrsångare17
Lövsångare1
Näktergal1
Rörsångare20
Svarthätta3
Sävsparv9
Sävsångare3
Talgoxe118
Trädgårdssångare1
Törnsångare7
SUMMA3143

Henrik Johansson

Mera information om …

… ringmärkningen på Dammarna i Hasslarp hittar du på ”ringmärkningssidor”. Där finns aktuell sammanställning över arter, kontroller mm. Du kan också studera de olika åren (1995-2020) lite närmar.