Ny ringmärkningsart i Hasslarp idag, mindre hackspett, vilket innebär att vi fångat hittills 81 olika arter sedan 1995 – foto: Klas Rosenkvist

Mitt i fin sträcktid bra läge att få till märkning även mitt i veckan.

Vid nätuppsättning låg dimman snyggt över området, närmast ingen vind – framåt dagen mulet, 12 grader stigande till 17 grader – foto: Peder Winding

Rätt lagom fart under hela morgonen och förmiddagen – när näten hade halats kunde vi summera 182 nymärkningar av 16 arter, därtill en kontroll. Rätt gott om sävsparv (14 märkta) och klart ökande antal av järnsparv (86 ex), minskande antal av många tropikflyttare.

En av våra för dagen märkta blåmesar (1HA39892) blev för övrigt kontrollerad vid Falsterbo fågelstation 19 dagar senare.

Den bästa fångsten under morgonen utgjordes av den unga mindre hackspett som fastnade i det nät vi har närmast bruket – ny art för verksamheten! Kan det bli fler nya arter för verksamheten veckorna som kommer?

Ibland kan man få till en gruppbild också. Här ett gäng ”brunsiskor” – foto: Peder Winding

En del siskor som såväl sträckte över som rörde sig i området – nio ”brunsiskor” och en grönsiska fångades, det tidigare utgör nytt dagsrekord (men det säger väl mer om hur få gråsiskor vi fångat än något annat…).

Trogen bemanning av Klas, Peder och Sara, Henrik och Mårten med stor del av morgonen, sistnämnda med kanske sin sista medverkan denna säsong?

Fångat idag:

IdagTotalt
Blåmes771
Bofink1
Buskskvätta1
Gransångare5252
Grå flugsnappare2
Gråsiska911
Gräshoppsångare31
Grönfink8
Grönsiska116
Grönsångare1
Gulsparv7
Gulärla1
Gärdsmyg17
Göktyta1
Hussvala1
Hämpling15
Härmsångare21
Järnsparv86219
Koltrast25
Kungsfiskare2
Kärrsångare1480
Ladusvala4
Lövsångare3255
Mindre hackspett11
Nattskärra2
Näktergal24
Rosenfink1
Rödhake1231
Rödstjärt32
Rörsångare12278
Stare4
Steglits8
Svarthätta24163
Svartvit flugsnappare6
Sädesärla4
Sävsparv1463
Sävsångare395
Talgoxe65
Taltrast5
Trädgårdssångare63
Trädkrypare3
Trädpiplärka241
Törnskata2
Törnsångare1124
Ärtsångare45
SUMMA1822492

Kontroller idag:

IdagTotalt
Blåmes7
Gransångare17
Gräshoppsångare1
Gulsparv1
Gärdsmyg5
Järnsparv110
Koltrast6
Kärrsångare17
Lövsångare1
Näktergal1
Rörsångare20
Svarthätta2
Sävsparv9
Sävsångare3
Talgoxe13
Trädgårdssångare1
Törnsångare7
SUMMA1121

Peder Winding

Mera information om …

… ringmärkningen på Dammarna i Hasslarp hittar du på ”ringmärkningssidor”. Där finns aktuell sammanställning över arter, kontroller mm .Du kan också studera de olika åren (1995-2020) lite närmare.