Ännu en fin klar oktobermorgon med svaga ostvindar, sju grader så ett skönt snäpp varmare än förra helgen.

Inte alls någon större fart i näten och när näten halades vid tolv hade 96 fåglar av 17 arter märkts.

Dvärgsparven utgör den första för verksamheten och den andra någonsin i Helsingborgs kommun – foto: Peder Winding

Men vad gör frånvaron av kvantitet när det istället finns kvalité – redan på första nätrundan hängde en dvärgsparv uppe i Bergsdammen!

Det var inte förvånande en ungfågel som lagt på sig ordentligt med fett och det kändes därför fint att visa upp den för ett 15-tal tillresta skådare! – foto: Klas Rosenkvist


Utöver dvärgsparven fick verksamheten ytterligare ett tillskott i form av domherre – vilket enbart hänger ihop med att säsongerna de flesta år avslutats tidigare på hösten foto: Peder Winding

Ytterligare en fin finkfågel fick vi – i form av en stenknäck, blott den andra för verksamheten!

Blott tre gransångare idag, men bland dessa en blek historia – fulvescens kanske är rätt titulering (se bild nedan). Någon slags mellanform mellan nordlig gransångare och sibirisk gransångare. Ett litet inslag av gult i ögonbrynstrecket, i övrigt såg den helt okej ut – viss grönton på rygg får väl accepteras.

Gransångare – foto: Peder Winding

Vi fortsätter fånga gråsiskor, idag 19 märkta. Under morgonen inslag av nordliga (flammea) även om brunsiskorna fortfarande dominerar.

Gråsiska, årsunge av flemmea – foto: Peder Winding

Bland obsar kan nämnas två dvärgbeckasiner, en kungsfiskare, en adult pilgrimsfalk och 16 bläsgäss.

Besök av 15-talet skådare för att få se dvärgsparven, däribland Henrik J och Mårten… – foto: Henrik Johansson

Bra slit av Klas, Emma K, Sara, Moa, Olof Å.

Märkta idag:

IdagTotalt
Bergfink23
Blåmes9143
Bofink13
Buskskvätta1
Domherre11
Dvärgsparv11
Gransångare3300
Grå flugsnappare2
Gråsiska1973
Gräshoppsångare32
Grönfink110
Grönsiska71
Grönsångare1
Gulsparv10
Gulärla1
Gärdsmyg437
Göktyta1
Hussvala1
Hämpling6
Härmsångare21
Järnsparv34476
Koltrast229
Kungsfiskare2
Kungsfågel226
Kärrsångare480
Ladusvala4
Lövsångare255
Mindre hackspett1
Nattskärra2
Näktergal24
Rosenfink1
Rödhake1086
Rödstjärt32
Rörsångare286
Stare4
Stenknäck11
Större hackspett13
Svarthätta187
Svartvit flugsnappare6
Sädesärla4
Sävsparv3140
Sävsångare97
Taigasångare1
Talgoxe298
Taltrast25
Trädgårdssångare64
Trädkrypare4
Trädpiplärka43
Törnskata2
Törnsångare124
Ängspiplärka1
Ärtsångare45
SUMMA963280

Kontroller idag:

IdagTotalt
Blåmes13
Gransångare18
Gräshoppsångare1
Gulsparv2
Gärdsmyg6
Järnsparv11
Koltrast6
Kärrsångare17
Lövsångare1
Näktergal1
Rörsångare20
Svarthätta3
Sävsparv9
Sävsångare3
Talgoxe117
Trädgårdssångare1
Törnsångare7
SUMMA1136

Peder Winding

Mera information om …

… ringmärkningen på Dammarna i Hasslarp hittar du på ”ringmärkningssidor”. Där finns aktuell sammanställning över arter, kontroller mm .Du kan också studera de olika åren (1995-2020) lite närmare