Soligt och en ganska jämn malande ostlig vind skapade egentligen inte de bästa förhållanden för en fågelrik märkmorgon, 4 september. Men september är alltid en intressant fågelmånad så därför ville vi få till ytterligare ett märktillfälle.

Redan vid nätuppsättning var det som vi befarade inte särskilt mycket fågel i området. Enstaka rödhakar, järnsparvar och någon taltrast lät från buskagen.

Blåhake – foto: Henrik Johansson

Det blev därför en fin överraskning då en av de första fåglarna som plockades var en blåhake. Fågeln, en ung hona, blev den blott andra märkta på lokalen sedan starten. Senast det begav sig var för övrigt den 24 augusti 2003.

Antalsmässigt blev förmiddagen säsongens sämsta med endast 37 nymärkningar fördelade på 13 olika arter.

Förutom ringmärkningen trevligt besök av Johan Hammar som snabbt visade att han, trots mer än 20 års uppehåll, bibehållit sina plockartakter. I vanlig ordning dessutom gott slit av såväl Sara som Mårten och Micke.

Henrik Johansson


Märkta säsongen 2022:
Art:Fångade idag:Totalt:
Backsvala11
Blåhake11
Blåmes251
Gransångare9103
Gräshoppsångare9
Grönsångare1
Gulsparv4
Gulärla1
Gärdsmyg10
Hämpling1
Härmsångare11
Järnsparv428
Koltrast8
Kärrsångare2176
Ladusvala22
Lövsångare64
Näktergal15
Pilfink1
Ringduva2
Rödhake79
Rödstjärt216
Rörsångare270
Skrattmås1
Sparvhök1
Stenskvätta1
Strandskata3
Större hackspett1
Svarthätta368
Svart-vit flugsnappare1
Sävsparv12
Sävsångare27
Talgoxe77
Taltrast1
Tofsvipa2
Trädgårdssångare146
Trädkrypare1
Trädpiplärka7
Törnsångare57
Ärtsångare120
SUMMA:37910
Kontroller säsongen 2022:
Art:Kontroller idag:Totalt:
Gransångare5
Gärdsmyg1
Järnsparv3
Koltrast1
Kärrsångare9
Lövsångare1
Näktergal2
Rörsångare5
Svarthätta2
Sävsparv2
Sävsångare3
Trädgårdssångare3
Törnsångare2
Summa:039
”Det blev tidig morgon” – foto: Henrik Johansson

Mera information om …

… ringmärkningen på Dammarna i Hasslarp hittar du på ”ringmärkningssidor”. Där finns aktuell sammanställning över arter, kontroller mm. Du kan också studera de olika åren (1995-2022) lite närmare.