25 juni – midsommardagen – passade vi på att dra i gång årets ringmärkningssäsong vid Hasslarps dammar. Den 28:e säsongen i följd och således en numera stark tradition.

Klas, Sara, Mårten, Micke samt Ludvig och Bella mötte upp vid märkplatsen kl. 04.30 – foto: Henrik Johansson

En under morgonen måttlig, något ökande, ljummen sydostlig vind bidrog till att det blev en varm premiärdag och när resultatet summerades framåt lunchtid visade termometern 27 grader.

Dagens resultat stannade vid 157 nymärkningar av 22 olika arter, bl.a. hela 34 talgoxar och 22 blåmesar, mestadels ungfåglar vilket tyder på bra häckningsutfall i närområdet. Tredje talrikaste art blev gransångare med 20 följt av kärrsångare med 18 märkta.

Övrigt i fångsten som stack ut var en vacker hanne större hackspett, en sparvhök (2k-hanne), fem gräshoppsångare samt sju näktergalar. För sistnämnda art innebar det för övrigt ett nytt dagsrekord.

Nytt dagsrekord för näktergal, sju individer – foto: Henrik Johansson

Utöver nymärkningarna, kontrollerades 18 fåglar sedan tidigare märkta i området. De flesta under de senaste två säsongerna men även några tidigare än så.

Äldst en kärrsångare (DA99840), märkt som gammal fågel 180701. Kontrollerad såväl 2019 som 2020, men ”missades” 2021! Imponerande med så starka och framgångsrika individer – foto: Henrik Johansson

Märkta säsong 2022:
Art:Fångade idag:Totalt:
Blåmes2222
Gransångare2020
Gräshoppsångare55
Gulsparv22
Gärdsmyg11
Hämpling11
Härmsångare22
Järnsparv66
Koltrast44
Kärrsångare1818
Lövsångare11
Näktergal77
Pilfink11
Skrattmås1
Sparvhök11
Strandskata3
Större hackspett11
Svarthätta1414
Sävsparv22
Sävsångare33
Talgoxe3434
Tofsvipa2
Trädgårdssångare11
Törnsångare99
Ärtsångare22
SUMMA:157163

Kontroller säsong 2022:
Art:Kontroller idag:Totalt:
Gransångare22
Järnsparv22
Koltrast11
Kärrsångare66
Lövsångare11
Näktergal11
Sävsparv22
Sävsångare11
Törnsångare22
Summa:1818

Törnsångare (2+) kontrollerad idag – foto Henrik Johansson

Bland övriga observationer kan nämnas spelande smådopping samt jagande lärkfalk och fiskande fiskgjuse.

Henrik Johansson

Mera information om …

… ringmärkningen på Dammarna i Hasslarp hittar du på ”ringmärkningssidor”. Där finns aktuell sammanställning över arter, kontroller mm. Du kan också studera de olika åren (1995-2022) lite närmare.