Klockan ställdes om till vintertid så samling en timme tidigare än föregående helg. Direkt i gryningen en frisk sydlig vind, vilket begränsade vilka nät som kunde vara uppe. Ett pusslande av de mest skyddade i Bergsdammen ihop med ”lilla rundans” och två nya nät helt i lä sattes upp och förhoppningarna för någon slags fångst fanns ändå.

Men icke – mycket lugnt bland näten, riktigt avslappnat för första gången på hela säsongen. Men den friska sydliga vinden gjorde sig påmind så vi fick ta hjälp av bilen för att få lä foto: Klas Rosenkvist
Gott om tid att äta den fina kladdkaka som Klas bakat! – foto: Klas Rosenkvist

Vi summerade 50 nymärkningar av 14 arter.

Dominerande art är nu gråsiska (17) – ännu tydligare inslag av nordliga fåglar, bland dessa en riktigt stor och grann hanne.

Ytterligare två domherrar, en bergfink och inte längre tvåsiffriga antal på järnsparv kan vara värt att nämna.

I gryningen fin fart på bergfink (3500), steglits (330), domherre (50) men även ljungpipare (270). En kungsfiskare i ån, en ung pilgrimsfalk jagade, annars inte alltför mycket i obsboken. Vid nätnedtagning i Bergsdammen flög en tickande liten sparv över – dvärgsparven från förra veckan tro? Kanske det rimligaste, alldeles oavsett en spännande obs!

Personalstaben bestående av Klas, Peder och Sara. Besök av Mårten.

Märkta idag:

IdagTotalt
Bergfink16
Blåmes2154
Bofink15
Buskskvätta1
Domherre23
Dvärgsparv1
Gransångare1304
Grå flugsnappare2
Gråsiska17109
Gräshoppsångare32
Grönfink11
Grönsiska172
Grönsångare1
Gulsparv10
Gulärla1
Gärdsmyg849
Göktyta1
Hussvala1
Hämpling6
Härmsångare21
Järnsparv4514
Koltrast233
Kungsfiskare2
Kungsfågel230
Kärrsångare480
Ladusvala4
Lövsångare255
Mindre hackspett1
Nattskärra2
Näktergal24
Rosenfink1
Rödhake7103
Rödstjärt32
Rörsångare286
Stare4
Stenknäck2
Större hackspett4
Svarthätta1188
Svartvit flugsnappare6
Sädesärla4
Sävsparv143
Sävsångare97
Taigasångare1
Talgoxe1101
Taltrast25
Trädgårdssångare64
Trädkrypare4
Trädpiplärka43
Törnskata2
Törnsångare124
Ängspiplärka1
Ärtsångare45
SUMMA503330

Kontroller idag:

IdagTotalt
Blåmes114
Gransångare18
Gräshoppsångare1
Gulsparv2
Gärdsmyg17
Järnsparv11
Koltrast6
Kärrsångare17
Lövsångare1
Näktergal1
Rörsångare20
Svarthätta3
Sävsparv9
Sävsångare3
Talgoxe17
Trädgårdssångare1
Törnsångare7
SUMMA2138

Peder Winding

Mera information om …

… ringmärkningen på Dammarna i Hasslarp hittar du på ”ringmärkningssidor”. Där finns aktuell sammanställning över arter, kontroller mm. Du kan också studera de olika åren (1995-2020) lite närmare