Gräshoppsångare, en sen fångst för året – foto: Peder Winding

Fina förutsättningar för ringmärkning, svag sydostlig vind och helt mulet – ett väder som var närmast konstant under hela förmiddagen. Under gårdagen och natten stora regnområden över södra Sverige varför det var spännande att se hur fågeltillgången kunde tänkas vara.

Grönsiska (2k+) hane – foto: Peder Winding

Och fågel fanns det gott om – när vi framåt tvåtiden rundade av kunde 247 nymärkningar av 17 arter summeras. Fångsten helt dominerande av kortflyttande arter, många dagsträckare – 94 järnsparvar, 51 sävsparvar, 39 grönsiskor och 18 gråsiskor. Blott två svarthättor förvånar något – borde finnas många kvar…

Sävsparv (2k+) hane – foto: Peder Winding

En sen gräshoppsångare var en kul fångst, annars inte mycket som stack ut mer än kvantiteterna av ovan nämnda arter. Kul också att fortsatt ha en så god artdiversitet.

Medverkande idag järngänget Klas, Sara och Peder, men även förstagångs-assning av Melvin och Sofia.

Märkta idag:

IdagTotalt
Bergfink1
Blåmes1083
Bofink2
Buskskvätta1
Gransångare7266
Grå flugsnappare2
Gråsiska1847
Gräshoppsångare132
Grönfink19
Grönsiska3965
Grönsångare1
Gulsparv7
Gulärla1
Gärdsmyg322
Göktyta1
Hussvala1
Hämpling5
Härmsångare21
Järnsparv94371
Koltrast25
Kungsfiskare2
Kungsfågel36
Kärrsångare480
Ladusvala4
Lövsångare255
Mindre hackspett1
Nattskärra2
Näktergal24
Rosenfink1
Rödhake1044
Rödstjärt32
Rörsångare2286
Stare4
Steglits19
Svarthätta2181
Svartvit flugsnappare6
Sädesärla4
Sävsparv51123
Sävsångare197
Taigasångare1
Talgoxe269
Taltrast5
Trädgårdssångare64
Trädkrypare3
Trädpiplärka243
Törnskata2
Törnsångare124
Ärtsångare45
SUMMA:2472880

Kontroller idag:

IdagTotalt
Blåmes29
Gransångare118
Gräshoppsångare1
Gulsparv1
Gärdsmyg5
Järnsparv11
Koltrast6
Kärrsångare17
Lövsångare1
Näktergal1
Rörsångare20
Svarthätta13
Sävsparv9
Sävsångare3
Talgoxe15
Trädgårdssångare1
Törnsångare7
SUMMA:4128

Peder Winding

Mera information om …

… ringmärkningen på Dammarna i Hasslarp hittar du på ”ringmärkningssidor”. Där finns aktuell sammanställning över arter, kontroller mm .Du kan också studera de olika åren (1995-2020) lite närmare.