Kan detta vara “guldkanten”? Vår andra fångst av flodsångare – foto: Klas Rosenkvist

Under midsommarhelgen – 27 juni – drog ringmärkningsverksamheten vid Hasslarps dammar igång. För övrigt den 27:e säsongen i följd. Förutsättningarna i det närmaste optimala med ett jämntjockt molntäcke, relativt svaga-måttliga vindar från nordväst, torrt i vegetationen och omkring 17-18 grader.

Nätuppsättning från kl 04 då Peder, Klas, Micke, Mårten och Sara mötte upp vid märkplatsen.

Dagens resultat stannade vid 183 nymärkningar av 20 olika arter. Talrikast blev törnsångare med 31 märkta, vilket innebar nytt dagsrekord för arten, följt av gransångare och kärrsångare med vardera 30 märkta.

Dagens överraskning var den flodsångare som fångades och ringmärktes. En gammal fågel som upptäcktes redan under gårdagens förberedelsearbete och som sjöng på ganska aktivt under de första morgontimmarna. Som lite kuriosa kan nämnas att den fångades på precis samma plats som verksamhetens första flodsångare gjorde i augusti 2013!

I fångsten redan en del vuxna ungfåglar av arter som gransångare, blåmes, järnsparv, sävsparv, gulsparv och törnsångare. Mer överraskande tyckte vi det var att även kärrsångare och trädgårdssångare hade små ungar som hoppat ur bona. Nämnas kan att vi lyckades fånga och märka en fin kull med fyra små trädgårdssångarungar. Vi såg även att gräshoppsångarna har ungar ute men dessa lyckades vi denna gång ej få i näten.

Till dagens fångstsumma kan läggas ytterligare 40 individer av 12 arter som vi märkt under tidigare säsonger. De flesta märkta under fjolåret eller säsongen innan dess men även några treåringar samt en minst fyra år gammal törnsångare.

I dammarna nu ungar i skrattmåskolonin och glädjande även ett par gråhakedoppingar med en stor unge. Därutöver kan nämnas sju rastande brushanar, minst fyra grönbenor och tre skogssnäppor.

Märkta idag:
Törnsångare31
Gransångare30
Kärrsångare30
Blåmes17
Talgoxe16
Järnsparv9
Lövsångare8
Rörsångare8
Trädgårdssångare8
Sävsångare5
Grönfink4
Gulsparv4
Sävsparv4
Koltrast2
Ärtsångare2
Flodsångare1
Härmsångare1
Näktergal1
Svarthätta1
Sädesärla1
Summa:183
Kontroller idag:
Blåmes1
Gransångare2
Järnsparv7
Koltrast3
Kärrsångare11
Näktergal1
Rörsångare6
Svarthätta2
Sävsparv2
Sävsångare1
Talgoxe2
Törnsångare2
SUMMA40

Henrik Johansson

Mera information om …

… ringmärkningen på Dammarna i Hasslarp hittar du på ”ringmärkningssidor”. Där finns aktuell sammanställning över arter, kontroller mm. Du kan också studera de olika åren (1995-2020) lite närmar.